Future Touchless Shop -hankkeen tavoitteena on kehittää kivijalkakaupalle uusia terveysturvallisia ja elämyksellisiä konsepteja, joilla parannetaan kivijalkakaupan houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  • tiedon kerääminen ja mallinnus,
  • uusien ideoiden kehittäminen (Hackathon, kohderyhmänä Z-sukupolvi),
  • osallistuvien yritysten vetovoiman ja asiakaspolun analyysit,
  • uusien teknologioiden sovellukset (esimerkiksi VR-shopping) ja prototyyppien rakentaminen.

Hanke tuottaa uusia toimintamalleja, teknologioita ja osaamista erityisesti Uudellamaalla sijaitsevien kivijalkakauppojen kehityksen tueksi. Hankkeessa syntyy tuloksena 3-5 pilotoitua elämyksellistä konseptia kivijalkakauppojen liiketoiminnan kehittämiseksi, touchless shop -ratkaisuja sekä yleisesti hyödynnettävissä oleva koulutuspaketti Future Touchless Shop -ratkaisuista.

Hanke kokoaa yhteen niin korkeakoulujen osaajia kuin kaupan- ja teknologia-alan yrityksiä, joiden kattavia sidosryhmiä ja kanavia hyödyntäen tuloksia ja kokemuksia saadaan levitettyä kansallisella tasolla laajasti.

Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu on hankekumppani.

Lisätietoja

Jarmo Tuppurainen,
projektipäällikkö
jarmo.tuppurainen [at] metropolia.fi