Futurex - Future Experts 2010-2013

Hanke on päättynyt.

Futurex-projekti tarkastelee korkeakoulututkinnon jälkeisten koulutusmallien toimivuutta, kriittisiä menestystekijöitä sekä etsii toimivia käytäntöjä niiden toteuttamiseen.

Futurex-projekti toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmaa, ja sitä rahoittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Projektia koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Metropolia Ammattikorkeakoulu on yhtenä toimijana mukana hankkeessa.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)