Game Cluster-hankkeessa kehitetään pelialan koulutusta ja yritystoimintaa

Hanke on päättynyt 31.12.2014.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, Turun ammattikorkeakoulu, Saimia, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Wirma Lappeenranta toteuttivat yhteistyössä Game Cluster -hankkeen, joka tavoitteena oli edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä pelialalle sekä kehittää ja laajentaa olemassa olevan peliklusterin toimintaa.

Game Cluster -hanke oli osa suurempaa pelialan hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena oli rakentaa Etelä-Suomen pelialan yrityksille vahva pelialan ekosysteemi ja kehitysputki maailmalle. Yrityksille tarjottiin resursseja ja osaamista, joiden avulla yritysten mahdollisuuksia rakentaa kansainvälistä liiketoimintaa ja julkaista tuotteita maailmanlaajuiseen jakeluun oli tavoitteena parantaa. Oppilaitosyhteistyön oli tavoite synnyttää alalle osaavaa työvoimaa ja toimia tärkeänä linkkinä yrityksiin. Hankkeen oli tavoitteena muodostaa merkittävän kokonaisuuden Suomen peliteollisuuden kehittämisessä ja maailmanlaajuisten menestystarinoiden synnyttämisessä.

Hankkeen tavoitteita olivat:

  • Laadukkaan ja työelämätarpeita vastaavan pelikoulutuksen takaaminen, koulutus- ja kehitysympäristöjen rakentaminen ja tehokas käyttö eri organisaatioiden kesken
  • Kansainvälisten liiketoimintaedellytysten kehittäminen, kumppanuuksien muodostaminen ja alkavien yritysten liiketoiminnan vauhdittaminen sekä uusien yritysten aikaansaaminen
  • Pelialalla toimivien organisaatioiden yhteistyön tiivistäminen, toimijoiden muodostaman klusterin imagon kehittäminen ja markkinointi
  • Peliyritysten tuotantojen markkinoille pääsyn helpottaminen ja tuottojen saaminen enenevässä määrin Suomeen

Hanketta rahoittivat Euroopan unionin aluekehitysrahasto Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikön kautta, alueen kunnat ja yritykset. Hanke oli kaksivuotinen ja päättyy 30.6.2014.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)