Hack the Script - ratkaisuja AV-alan työttömyyteen ja työvoimapulaan -hanke on alkanut 1.1.2021 ja se päättyy 28.2.2022.

HackS -tavoitteet

Hack the Script (HackS) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa audiovisuaalisen alan nuorten työnhakijoiden osaamista ja edistää heidän työllistymistään.

Hankkeessa pilotoidaan AV-alan sisällöntuottajille ja käsikirjoittajille kohdennettu vuorovaikutteinen etätyönhaun malli, jolla pyritään vastaamaan työnhakijoiden osaamisen ja työvoiman kysynnän kohtaanto-ongelmaan. Audiovisuaalisen alan tunnistettu ongelma on työnhakijoiden vaikeus löytää työpaikkoja, jotka eivät koskaan tule avoimeen hakuun. Toisaalta tuotantoyhtiöiden on haastavaa löytää sellaisia työntekijöitä, joiden osaaminen vastaa juuri sen hetkisiä tuotannon tarpeita.

HackS-hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen etätyönhaun malli, jolla työnhakija voi ilmentää ja osoittaa osaamistaan kestävällä ja työnantajan tarpeet huomioivalla tavalla. Työnhakumalli pohjautuu Virtual Writers’ Room -hankkeessa kehitettyyn etäkäsikirjoittamisen malliin.

Työnantajille ja työnhakijoille suunnatuissa hackathoneissa kartoitetaan ja tunnistetaan työnantajien tarpeita sekä työnhakijoiden osaamista ja tehdään molempien osapuolten tarpeita näkyväksi. Hackathoneissa tuotetun tiedon pohjalta kehitetään etätyönhakuprosessia.

Hanke tuo uutta työnhaun ja rekrytoinnin osaamista työnhakijoille, työnantajille, työnhakupalveluille sekä alan opiskelijoille.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja

Johanna Wartio, projektipäällikkö
johanna.wartio [at] metropolia.fi