Hack the Script - ratkaisuja AV-alan työttömyyteen ja työvoimapulaan

Hanke on päättynyt 31.5.2022. Hack the Script - ratkaisuja AV-alan työttömyyteen ja työvoimapulaan -hanke alkoi 1.1.2021.

HackS -tavoitteet

Hack the Script (HackS) -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa audiovisuaalisen alan nuorten työnhakijoiden osaamista ja edistää heidän työllistymistään.

Hankkeessa pilotoitiin AV-alan sisällöntuottajille ja käsikirjoittajille kohdennettu vuorovaikutteinen etätyönhaun malli, jolla pyrittiin vastaamaan työnhakijoiden osaamisen ja työvoiman kysynnän kohtaanto-ongelmaan. Audiovisuaalisen alan tunnistettu ongelma on työnhakijoiden vaikeus löytää työpaikkoja, jotka eivät koskaan tule avoimeen hakuun. Toisaalta tuotantoyhtiöiden on haastavaa löytää sellaisia työntekijöitä, joiden osaaminen vastaa juuri sen hetkisiä tuotannon tarpeita.

HackS-hankkeen tavoitteena oli kehittää matalan kynnyksen etätyönhaun malli, jolla työnhakija voi ilmentää ja osoittaa osaamistaan kestävällä ja työnantajan tarpeet huomioivalla tavalla. Työnhakumalli pohjautui Virtual Writers’ Room -hankkeessa kehitettyyn etäkäsikirjoittamisen malliin.

Työnantajille ja työnhakijoille suunnatuissa hackathoneissa kartoitettiin työnantajien tarpeita sekä työnhakijoiden osaamista ja tehdään molempien osapuolten tarpeita näkyväksi. Hackathoneissa tuotetun tiedon pohjalta kehitettiin etätyönhakuprosessia.

Hanke toi uutta työnhaun ja rekrytoinnin osaamista työnhakijoille, työnantajille, työnhakupalveluille sekä alan opiskelijoille.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)