Health Promotion Programme — HPP

Health Promotion Programme - HPP. European Regional Development Fund - European Union. Interreg Central Baltic.

Hanke on päättynyt 31.12.2019.

Health Promotion Programme -projektissa kehitetään terveyden edistämisen koulutusta ja osaamista vastaamaan ennakoituihin tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin.

HPP -projektissa tutkitaan yhtenäisillä menetelmillä työelämän avainhenkilöiden, asiantuntijoiden ja ammattilaisten arvioimana terveyden edistämisen ennakoituja osaamistarpeita Suomessa ja Virossa.

Tutkimustulosten pohjalta kehitetään terveyden edistämisen opetussuunnitelmaa ja koulutustarjontaa ammattikorkeakoulussa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Terveyden edistämisen opintojaksot pilotoidaan molempien maiden oppilaitoksissa.

Vuoteen 2019 kestävässä projektissa tavoitteena on luoda vähintään 10 uutta ammattikorkeakoulun opintojaksoa sekä 6 uutta ammatillisen koulutuksen opintojaksoa. Terveyden edistämisen opetuksen uudistamista ohjaavat tutkimuksessa tunnistetut tulevaisuuden osaamistarpeet.

Hankkeen koordinaatiosta vastaa Tallinnan yliopistoon kuuluva Haapsalu College ja yhteistyökumppaneita ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Haapsalu Vocational Education and Training Centre.

Hanke toteutetaan 7/2016 - 12/2019 Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella, joka on 549 666 euroa. Rahoitus tulee Central Baltic -rahoitusohjelman alaohjelmasta Skilled and socially inclusive region ja Varsinais-Suomen liitosta.

Toiminnan kuvaus

  • Molemmissa maissa tutkitaan yhdenmukaisella menetelmällä terveyden edistämisen tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeita
  • Tutkimustulosten pohjalta kehitetään kokonaisvaltainen terveyden edistämisen koulutuksen suunnitelma ammatilliseen koulutukseen (AMK, II-aste) molemmissa maissa
  • Tutkimuksessa tunnistettuihin tulevaisuuden osaamistarpeisiin pohjautuen kehitetään vähintään 10 uutta ammattikorkeakoulun (10 x 5 ECTS) sekä 6 uutta ammatillisen koulutuksen opintojaksoa (6 x 5 ECVET) terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
  • Toteutetaan ja arvioidaan kehitetyt opintojaksot sekä tehdään niihin tarvittavat muutokset

Hankkeen omat verkkosivut: HPP

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Kaija Matinheikki-Kokko
p. 040 334 0855
kaija.matinheikki-kokko [at] metropolia.fi (kaija[dot]matinheikki-kokko[at]metropolia[dot]fi)

Erityisasiantuntija Arja Liinamo
p. 040 334 0918
arja.liinamo [at] metropolia.fi (arja[dot]liinamo[at]metropolia[dot]fi)