HealthSens-hanke

Hanke on päättynyt 30.09.2014.

Ihmiskehon fysiologinen monitorointijärjestelmä kehittää uusia biosensoreita käyttävän monitorointijärjestelmän, jota voidaan käyttää ihmisen fysiologisen tilan monitorointiin terveydentilan, pitkäaikaissairauksien ja hoitojen seurannassa. Tämä Tekesin rahoittama 2-vuotinen strateginen tutkimusavaushanke alkoi elokuussa 2012. Tutkimusorganisaatioista ja korkeakouluista tulleista 100 hakemuksesta strategista tutkimusavaushankerahoitusta sai kolme, ja näistä yksi tuli Metropolia AMK:lle.

Julkisten terveydenhuoltokustannusten kasvu ja huoltosuhteen heikkeneminen on yleinen suuntaus kehittyneissä teollisuusmaissa. Kehityksen katkaisemiseksi henkilökohtainen hyvinvointi, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja painopisteen siirto laitoshoidosta kotihoitoon ovat avainasemassa.

Kaikilla näillä alueilla löytyy tarvetta ihmisen fysiologisen tilan ja kehon fyysisten signaalien pitkäaikaiseen monitorointiin. Tarvitaan sopivia, uusia biosensoreita, jotka soveltuvat pitkäaikaiseen käyttöön sekä ovat pienikokoisia, luotettavia, joustavia, yksilöitäviä ja helppokäyttöisiä.

Tutkimusprojekti keskittyy valittuihin uuden biosensoriteknologian keskeisiin osa-alueisiin, kuten piiriteknologiaan, elektroniikan miniatyrisointiin, systeemi-integrointiin, uuteen biosensoriteknologiaan, verkko- ja mobiiliteknologioihin sekä henkilökohtaiseen käyttökokemukseen. Tulevaisuuden sensoreita voidaan käyttää sekä kliinisessä lääketieteessä että laitosympäristössä ihmisen fysiologisen tilan monitorointiin terveydentilan, pitkäaikaissairauksien ja hoitojen seurannassa.

Tutkimusprojektia toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)