Healthy Boost

Interreg Baltic Sea Region. European Regional Development Fund - European Union.

Healthy Boost -projekti (Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities) tuo yhteen neljätoista eri hallintotason ja sektorin kumppania seitsemästä eri maasta, tavoitteenaan edistää paikallisten viranomaisten kykyä parantaa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sektorit ylittävän yhteistyön avulla.

Metropolia Ammattikorkeakoulu vastaa projektissa itsearviointityökalun kehittämisestä, jonka avulla kaupungit voivat arvioida, kuinka hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävä, sektorit ylittävä yhteistyö toimii ja kuinka sitä voisi kehittää.

Itsearviointityökalua kehitettiin keväällä 2019, ja alkukesästä toteutettiin itsearviointikierros hankkeessa mukana oleville kaupungeille. Itsearviointi toteutettiin kuudella kielellä: liettua, suomi, venäjä, puola, viro ja englanti.

Itsearvioinnin tulosten ja kirjallisuuskatsauksen perusteella Latvian yliopistopartneri Riga Stradins University:n hanketoimijat ovat laatineet alustavan mallin monialaisen yhteistyön toteuttamiselle. Vuonna 2020 ja aina vuoden 2021 kevääseen saakka mallia testataan hankkeen kaupunkipartnereiden erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen pilottihankkeissa. Metropolia on edellä mainitun Experimenting through the pilot projects -työpaketin johtaja.

Mallin testaamisen ja arviointitiedon kokoamisen toteuttavat työpaketin osatoimintojen vastuutahot Virosta, Suomesta ja Puolasta: Tarton, Poznanin ja Turun kaupungit sekä Nofer Institute of Occupational Medicine Puolasta. Arviointitiedon avulla monialaisen yhteistyön malli viimeistellään. Itsearviointityökalun ja monialaisen yhteistyön mallin lisäksi hankkeessa laaditaan muun muassa raportteja arviointituloksista sekä monialaisen yhteistyön käytännöistä kaupungeissa.

Hanke jatkuu 31.12.2021 saakka.

Lisätietoja Healthy Boost -hankkeen kotisivuilta sekä Healthy Boost -Facebook-sivulta.

Verkkokonferenssi Healthy Boost for Your Cross-sectoral Cooperation – Piloted Practices and Novel Tools

Healthy Boost hankkeen lopputapahtuma järjestetään 16.11.2021 klo 9–15 etätapahtumana. Tutustu ohjelmaan (pdf) ja ilmoittaudu mukaan Turun kaupungin Lyyti-järjestelmän kautta.

Metropolian yhteyshenkilöt

Arja Liinamo
Project Manager
Expert, health promotion
p. 040 334 0918
arja.liinamo [at] metropolia.fi (arja[dot]liinamo[at]metropolia[dot]fi)

Kaija Matinheikki-Kokko
Expert, wellbeing & rehabilitation
p. 040 334 0855
kaija.matinheikki-kokko [at] metropolia.fi (kaija[dot]matinheikki-kokko[at]metropolia[dot]fi)

Jussi Linkola
Communication Specialist
p. 040 184 2448
jussi.linkola [at] metropolia.fi (jussi[dot]linkola[at]metropolia[dot]fi)