Hienon resoluution ilmanlaatumallinnus kaupunkisuunnittelun tukena

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka.

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassa olevaan suurten pyörteiden simulaatiomalliin PALM ilmakehän pienhiukkasia korkealla resoluutiolla mallittava komponentti, jotta sitä voidaan käyttää kattavasti kaupunkien ilmanlaadun mallittamiseen. Tällä hetkellä malli nimittäin sisältää ilmanlaadun suureista ainoastaan typen oksidit ja otsonin. Mallin kehittämiseen ja testaamiseen käytetään Metropolian Nuuskija-autolla (nuuskija.metropolia.fi) jo aiemmin tehtyjä ilmanlaadun mobiilimittauksia Mannerheimintiellä Helsingissä. Lisäksi hankkeen aikana tullaan toteuttamaan kaksi uutta mobiilimittauskampanjaa Helsingin Mäkelänkadulla. Kampanjat tullaan suorittamaan talvi- ja kesäaikaan eri vuorokaudenaikoina.

Hanke yhdistää mallitusta, ilmanlaatumittauksia ja kaupunkisuunnittelua. Hankeen tuloksia kaupunkikortteleiden ja kasvillisuuden vaikutuksista paikalliseen ilmanlaatuun voidaan suoraan hyödyntää suunniteltaessa uusia asuinalueita niin Helsingissä kuin muissakin kaupungeissa. Kehitettyä mallia voidaan soveltaa myös muihin kaupunkeihin ja kaupunkisuunnittelutilanteisiin myös kansainvälisesti.

Uudenlainen ilmanlaadun tutkimus

Hankkeen toteutuspaikkoina ovat Helsingin yliopiston Fysiikan laitos ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Projektissa tehdään läheistä yhteistyötä Ilmatieteenlaitoksen, HSY:n ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Vuoropuhelu näiden sekä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa on oleellinen osa hanketta.

Tähän asti LES-mallien käyttö todellisten kaupunkialueiden yllä on ollut vähäistä niiden suuren laskentatehotarpeen takia, mutta laskentamenetelmien parantuessa, tämä ongelma on koko ajan pienenemään päin. Siten hankkeessa tehtävä tutkimus edustaa tämän hetkistä huipputasoa ja tuloksia tullaan julkaisemaan alan tieteellisissä huippulehdissä. PALM-mallia käyttävät useat eri tutkimusryhmät ympäri maailmaa ja näin ollen mallin kehityksellä ja työn tuloksilla tulee olemaan maailmanlaajuinen vaikuttavuus. Kun tähän lisätään vielä läheinen vuoropuhelu kaupunkisuunnittelijoiden kanssa, edustaa tutkimus myös uudenlaista lähestymistapaa kaupunki-ilmaston ja ilmanlaadun tutkimukselle.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)