Hippa-Remote -hankkeiden konsortion tavoitteena on kehittää Oulun, pääkaupunkiseudun ja Tampereen alueille etäpalvelut pk-yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä varten tukemaan älykästä palveluasumista ja kotona asumista. Korona-pandemian seurauksena tunnistettiin, että käyttäjälähtöisen tuotekehittäjän palvelut voidaan tuottaa etäpalveluna yritysten saataville terveysturvallisesti ja resurssiviisaasti kestävää kehitystä tukien.Concrete Outcome:Tarjotaan pk-yrityksille digitaalinen palvelu käyttäjälähtöiseen digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Palvelu tarjoaa yritykselle tietoa tuotteiden ja palvelujen potentiaalisten käyttäjien asiakastarinoista sekä auttaa yritystä kuvaamaan tuotettaan ja palveluaan sekä tarkastelemaan sitä suhteessa asiakastarinoihin.

Tarjotaan pk-yrityksille etäyhteiskehittelyprosesseja, joissa yritysten, kaupunkien ja ammattikorkeakoulujen asiantuntijat sekä asumiseensa apua tarvitsevat kansalaiset ja heidän läheisensä nostavat yhdessä esille älykkään asumisen kehittämistarpeita ja tuottavat yritykselle lisäarvoa digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Service-sandbox? erilaisissa aktivoivissa virtuaalisissa tiloissa ja ympäristöissä?

Tavoitteet

Tarjotaan pk-yrityksille digitaalisten tuotteiden ja palvelujen etätestaus- ja hybriditestauspalveluja hyödyntäen ja kehittäen olemassa olevia virtuaalisia, simuloituja sekä autenttisia ympäristöjä.
Tarjotaan pk-yrityksille digi-HTA -arvioinnin etäsparrausta ja tuotetaan digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kotimaista ja kansainvälistä kaupallistamista ja markkinointia edistävää palvelua ja koulutusta etä- ja hybriditoteutuksena.

Toiminta

Älykkään palveluasumisen ja kotona asumisen kehittämiseen osallistuminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia oppia innovointia ja yrittäjyysosaamista sekä tuottaa liiketoimintaideoita esimerkiksi soten ja kiinteistöalan yhteyspinnoille. (esim. Minno-projektit, opinnäytetyöt)

Yhteystiedot

Hippa-Remote -projektipäällikkö

Projektikoordinaattori