Höntsä - silta eteenpäin!

Hanke on päättynyt 28.2.2021

Hankkeen tavoitteet

Höntsä - silta eteenpäin! -hankkeessa tavoitteena oli kehittää monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä.

Kohderyhmänä olivat erityisesti 16-25 -vuotiaat nuoret. Hanke toimii nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi.

Hankkeen keskeisimmät toimintamuodot ovat Höntsäklubit, Höntsä coach –koulutukset sekä tutkija-kehittäjäkollektiivi. öntsä-toimintamalliin ja muihin tuloksiin voi tutustua Höntsän sivuilla.

Hankkeen toteuttivat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry, Suomen Nuorisoseurat ry, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen tulokset

Höntsä-toimintamallia on levitetty koko maan laajuiseksi toiminnaksi. Höntsä-opas on toimintamallista käytäntöön jäävä konkreettinen verkkojulkaisu. Tutustu Höntsä-oppaaseen.

Lisätietoja

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)