Tapahtumia

10.10.2022 klo 17-19 Tietoturvailta Tampereen ammattikorkeakoululla

Voit osallistua joko paikan päällä Tampereen ammattikoululla tai etäyhteydellä. Tilaisuus on suunnattu yhteisesti kaikille asiasta kiinnostuneille meidän jokaisen ymmärryksen lisäämiseksi.

Lisätietoa: Lea Saarni, TAMK
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(a)tamk.fi

Paikka: TAMK, Kuntokatu 3, luokka B2-19 tai etäyhteydellä
(Linkki poistettu, koska tapahtuma on jo pidetty.)
Järjestäjinä: DIGIDIA- ja Hyvinvointia hybridisti -hankkeet

Materiaaleja

Huhtasalo & Mäkitalo: Etäpalveluiden vuorovaikutuksen haasteet

Artikkeli on esitelty tutkimuspäivillä syyskuussa 2022.
https://events.tuni.fi/irecttp2022/tyoelamantutkimuspaivat/

Abstraktikirja on julkaistu konferenssin sivuilla:
https://events.tuni.fi/uploads/2022/09/0e4e0736-the-irec-ttp-abstract-book.pdf

Julkaisu sisältää hankkeen julkaisun Jaana Meriläinen, Helena Miettunen & Pekka Paalasmaa: Empatiaa hybridisti (s. 73-82):

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-349-7

- Esitys Satahyvää seminaarissa 20.10.2022 otsikolla: Digilukutaito ja osallisuus
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satahyvaa-satakunnan-sosiaali-terveys-ja-hyvinvointitutkimuksen-paiva-20102022

- Esitys ja tutkimusartikkeli SAMK ja SeAMK tutkimusseminaarissa 30.11. – 1.12.2022 otsikolla: Enhancing participation and inclusion through digital literacy: A focus on digitally challenged immigrants https://www.seamk.fi/tapahtuma/seamk-samk-tutkimusfoorumi/

- DIgitaalinen lukutaito edistää yhteiskunnallista osallisuutta. Sininauhasäätiön Maahanmuuttaneiden toiminta oli mukana kartoittamassa digitaalista lukutaitoa:
https://www.sininauhasaatio.fi/ajankohtaista/digitaalinen-lukutaito-edistaa-yhteiskunnallista-osallisuutta/

Mikä?

Hyvinvointia hybridisti -hankkeessa ammattilaiset ja palvelujenkäyttäjät yhteiskehittävät etä- ja lähipalveluja ja niiden digiteknologiavalmiuksia sekä toimivuutta, vuorovaikutus- ja arviointiosaamisia, palveluiden saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Yhteiskehittämisessä jäsennetään ja mallinnetaan etäpalveluiden kehittämiskohteita, digiteknologiavalmiuksien, vuorovaikutus- ja arviointiosaamisen näkökulmista.

Hanke edistää kestävää kehitystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta tuottamalla ratkaisuja kestävän palvelutuotannon toteuttamiseen. Hanketta rahoittaa ESR (Euroopan Sosiaalirahasto) ja hankkeessa Metropolia koordinoi yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ketkä hankkeeseen osallistuvat?

Hankkeeseen osallistuvat SOTE-alan toimijat, mm. kaupunki, erikoissairaanhoitopiiri sekä kolmannen sektorin yhdistyksiä. Yhteiskehittelyssä on mukana sotealan työntekijöitä, työttömiä ja opiskelijoita sekä nuoria ja maahanmuuttajia.

Mitä osallistujat saavat?

Yhteiskehittämisen avulla saadaan laatua ja osaamista digitaaliseen vuorovaikutukseen kehittämällä palveluita ja toimintaa. Hankkeessa korostuvat digiteknologiavalmiuksien lisäksi vuorovaikutus- ja arviointiosaaminen asiakassuhteissa.

Hankkeen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on

  • lisätä ymmärrystä teknologiavälitteisistä palveluista ja etävuorovaikutuksesta
  • mahdollistaa palveluiden digitalisoimisen leviämistä ja palvelunlaadun kehittämistä
  • vahvistaa ammattilaisten empaattisen läsnäolon ja kohtaamisen vuorovaikutusosaamista teknologiavälitteisessä palvelussa
  • laajentaa ammattilaisten teknologiaosaamista ja ammattilaisten ja käyttäjien teknologiavalmiuksia
  • lisätä varmuutta palvelujen teknologiavälitteisestä kehittämisestä ja antaa heidän käyttöönsä kehittämisympäristö
  • laajentaa etä- ja lähipalveluja ammattilaisten ja käyttäjien toimintaympäristöön soveltuvaksi esim. palvelumuotoilun keinoin
  • toimia proaktiivisesti tulevaisuuden (2030) hybridipalveluiden rakentamiseksi, huomioiden työyhteisön ja toimintaympäristön strategiat ja tulevaisuustutkimuksen skenaariot.

Hankkeen sisältö ja eteneminen

Tule mukaan kehittämään työtäsi.
Voit osallistua hankkeen eri toimintoihin oman mielenkiinnon mukaisesti.


1) Vastaa hankkeen alkukartoituskyselyyn niin voit arvioida omaan osaamistasi aiheista ja mahdollisia mielenkiinnon kohteita ja osaamistarpeita. Kysely julkaistaan elokuussa.

2) Pohdi miten empaattinen vuorovaikutus toteutuu etäpalveluissa ja muotoille työyhteisösi etäpalveluja empaattisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Osallistu työpajaan, jossa suunnittelemme yhdessä etävuorovaikutuskoulutusta työyhteisönne tarpeisiin. Osallistumisesi työpajaan vahvistaa yhteistä ymmärrystä empaattisen etävuorovaikutustaitojen kokonaisuudesta ja mahdollistaa etävuorovaikutuskoulutuksen räätälöinnin tarpeitanne vastaavaksi. Tarjoamme koulutusta etävuorovaikutuksesta työyhteisössänne loppuvuodesta 2022- alkuvuoteen 2023

3) Perehdy työpajassa mitkä ovat teknologioiden käyttöönottoon vaikuttavat seikat. Työpaja on syksyllä 2022.

4) Opi käyttämään oman hyvinvoinnin mittaamisen ja arvioimisen teknologiaa. Hyvinvoinnin mittaus toteutetaan kaksi kertaa hankkeen aikana.


5) Jäsennä verkossa tapahtuvan etävuorovaikutukseen liittyviä tietoturvan kysymyksiä ja ratkaisuja koulutuksen avulla. Koulutus alkaen syksyllä 2022.


6) Vahvista teknologiaosaamistasi kokeillen ja yhdessä oppien. Työpajat ovat syksyllä 2022 ja keväällä 2023.


7) Muotoile teknologioita hyödyntäviä palveluita omaan työyhteisöösi. Työpajat ovat syksyllä 2022 ja keväällä 2023.


8) Rakenna tulevaisuuden (2030) hybridipalveluja huomioiden työyhteisön strategiat ja tulevaisuustutkimuksen skenaariot. Tulevaisuuspaja keväällä 2023.

Lisätietoja

Projektipäällikkö 1 Pekka Paalasmaa, pekka.paalasmaa [at] metropolia.fi

Projektipäällikkö 2 Helena Miettunen, helena.miettunen [at] metropolia.fi p. 050 9111 297

Projektipäällikkö Tiina Mäkitalo, tiina.makitalo [at] samk.fi.

Projektipäällikkö Lea Saarni, lea.saarni [at] tamk.fi