Hyvinvointia hybridisti

Tapahtumia

Vuorovaikutusta ja osallisuutta digitaalisesti -seminaari pidettiin 9.10.2023 klo 10–15
Paikka: Platform 6, Tampere sekä Teams
Tilaisuus oli TEKOS (Teknologialla osallisuutta -verkostolla vaikuttavuutta) - sekä Hyvinvointia hybridisti -hankkeiden loppuseminaari

https://www.roboai.fi/wp-content/uploads/2023/09/TEKOS-ja-Hyhy-seminaari-PDF-3.pdf

Innovatiivisten teknologioiden esittelyä pop up -tapahtumissa Metropoliassa ja TAMKissa

Hyvinvointia Hybridisti -hanke järjesti kaksi pop up -tapahtumaa 5.5.2023 Metropolian kampuksella ja 17.5.2023 Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kampuksella. Tapahtumia veti Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Pop up -tapahtumissa esiteltiin teknologisia innovaatioita ja edistettiin vuoropuhelua tutkijoiden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, opiskelijoiden, ammattilaisten ja muiden palvelujen käyttäjien välillä.

Molemmat tapahtumat olivat suosittuja. Kävijöitä kiinnostivat esimerkiksi sosiaaliset robotit, kuten Pepper ja Edison, älypöytäliina, älytyyny sekä VR-materiaalit. Esillä oli monenlaisia ratkaisuja sekä erilaisia laitteita ja työkaluja rentoutumiseen, liikuntaan ja opetukseen.

Kuvat: Ryann Deloso, SAMK

Pop up tapahtuma

Kuva pop up -tapahtumasta

Hyvinvointia hybridisti -hankkeessa teknologiakoulutuksia keväällä 2023

Teknologiakoulutusten tarkoituksena on edistää digivalmiuksia ja teknologian käyttöä osana etäpalveluita. Koulutuksen osiot ovat erilliset.

  • Digivalmiuksia peruskäyttöön, suunnattu erityisesti aloittelijoille ja palveluiden käyttäjille
  • Perusteknologioiden edistynyt käyttö, suunnattu erityisesti palveluiden tuottajille
  • Edistyneet teknologiat etä- ja hybridipalveluiden apuna, suunnattu erityisesti palveluiden tuottajille

Lisäksi keväällä 2023 koulutuksia empaattiseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Hanketta edistetään myös yksilöhaastatteluilla.

Tietoturvailta Tampereen ammattikorkeakoululla

Tilaisuus jäejstettiin Tampereen ammattikoululla sekä etäyhteydellä.

Paikka: TAMK, Kuntokatu 3, luokka B2-19 tai etäyhteydellä
(Linkki poistettu, koska tapahtuma on jo pidetty.)
Järjestäjinä: DIGIDIA- ja Hyvinvointia hybridisti -hankkeet

Materiaaleja

Hankkeesta on ilmestynyt mikroartikkelikirja Empatialla osallisuutta. Mikrokirja tarkastelee verkkoviestinnän ja palvelujen digitalisoitumisen vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin, erityisesti pohditaan yhteiskunnallisen osallisuuden haasteita palveluiden siirtyessä yhä enemmän kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta verkkoon. Mikrokirja avaa empatian roolia teknologiavälitteisissä kohtaamisissa. Miten säilyttää empaattinen vuorovaikutus yhteiskunnan muutoksessa ja palvelujen digitalisoituessa?

Lue kirja täältä: https://www.theseus.fi/handle/10024/813988

Voit lukea hankkeesta TAMK:n blogista. Blogitekstissä käsitellään yhteistyökumppaneille suunnattuja työpajoja, joissa sovellettiin Tulevaisuuden muistelu -menetelmää.: https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/hyvinvointia-hybridisti-hanke-parempaa-tulevaisuutta-kannattaa-muistella/

SAMK:n Sankarit-blogissa julkaisu "Digital Literacy Workshop at Lissu" esittelee yhtä hankkeen workshop-päivää:

https://samkarit.samk.fi/2023/03/06/digital-literacy-workshop-at-lissu/

Huhtasalo & Mäkitalo: Etäpalveluiden vuorovaikutuksen haasteet

Artikkeli on esitelty tutkimuspäivillä syyskuussa 2022.
https://events.tuni.fi/irecttp2022/tyoelamantutkimuspaivat/

Abstraktikirja on julkaistu konferenssin sivuilla:
https://events.tuni.fi/uploads/2022/09/0e4e0736-the-irec-ttp-abstract-book.pdf

Johanna Holvikivi, Krista Lehtonen, Helena Miettunen, & Tuomas Leist kirjoittavat Metropolian Tikissä-blogissa hankkeesta otsikolla Onko mikki auki, onnistuuko empaattinen vuorovaikutus etänä? Teksti on julkaistu 2.2.2023.
https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2023/02/02/onko-mikki-auki-onnistuuko-empaattinen-vuorovaikutus-etana/

Julkaisu sisältää hankkeen julkaisun Jaana Meriläinen, Helena Miettunen & Pekka Paalasmaa: Empatiaa hybridisti (s. 73-82):

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-349-7

- Esitys Satahyvää seminaarissa 20.10.2022 otsikolla: Digilukutaito ja osallisuus
https://www.satasairaala.fi/tutkimus/satahyvaa-satakunnan-sosiaali-terveys-ja-hyvinvointitutkimuksen-paiva-20102022

- Esitys ja tutkimusartikkeli SAMK ja SeAMK tutkimusseminaarissa 30.11. – 1.12.2022 otsikolla: Enhancing participation and inclusion through digital literacy: A focus on digitally challenged immigrants https://www.seamk.fi/tapahtuma/seamk-samk-tutkimusfoorumi/

Mikä?

Hyvinvointia hybridisti -hankkeessa ammattilaiset ja palvelujenkäyttäjät yhteiskehittävät etä- ja lähipalveluja ja niiden digiteknologiavalmiuksia sekä toimivuutta, vuorovaikutus- ja arviointiosaamisia, palveluiden saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Yhteiskehittämisessä jäsennetään ja mallinnetaan etäpalveluiden kehittämiskohteita, digiteknologiavalmiuksien, vuorovaikutus- ja arviointiosaamisen näkökulmista.

Hanke edistää kestävää kehitystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta tuottamalla ratkaisuja kestävän palvelutuotannon toteuttamiseen. Hanketta rahoittaa ESR (Euroopan Sosiaalirahasto) ja hankkeessa Metropolia koordinoi yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ketkä hankkeeseen osallistuvat?

Hankkeeseen osallistuvat SOTE-alan toimijat, mm. kaupunki, erikoissairaanhoitopiiri sekä kolmannen sektorin yhdistyksiä. Yhteiskehittelyssä on mukana sotealan työntekijöitä, työttömiä ja opiskelijoita sekä nuoria ja maahanmuuttajia.

Mitä osallistujat saavat?

Yhteiskehittämisen avulla saadaan laatua ja osaamista digitaaliseen vuorovaikutukseen kehittämällä palveluita ja toimintaa. Hankkeessa korostuvat digiteknologiavalmiuksien lisäksi vuorovaikutus- ja arviointiosaaminen asiakassuhteissa.

Hankkeen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on

  • lisätä ymmärrystä teknologiavälitteisistä palveluista ja etävuorovaikutuksesta
  • mahdollistaa palveluiden digitalisoimisen leviämistä ja palvelunlaadun kehittämistä
  • vahvistaa ammattilaisten empaattisen läsnäolon ja kohtaamisen vuorovaikutusosaamista teknologiavälitteisessä palvelussa
  • laajentaa ammattilaisten teknologiaosaamista ja ammattilaisten ja käyttäjien teknologiavalmiuksia
  • lisätä varmuutta palvelujen teknologiavälitteisestä kehittämisestä ja antaa heidän käyttöönsä kehittämisympäristö
  • laajentaa etä- ja lähipalveluja ammattilaisten ja käyttäjien toimintaympäristöön soveltuvaksi esim. palvelumuotoilun keinoin
  • toimia proaktiivisesti tulevaisuuden (2030) hybridipalveluiden rakentamiseksi, huomioiden työyhteisön ja toimintaympäristön strategiat ja tulevaisuustutkimuksen skenaariot.

Hankkeen sisältö ja eteneminen

1) Hankkeen alkukartoituskyselyssä arvioidaan osaamista hankkeen aiheista ja mahdollisia mielenkiinnon kohteita ja osaamistarpeita.

2) Pohditaan, miten empaattinen vuorovaikutus toteutuu etäpalveluissa ja muotoille työyhteisösi etäpalveluja empaattisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Työpajoissa suunnitellaan yhdessä etävuorovaikutuskoulutusta työyhteisöjen tarpeisiin. Osallistuminen työpajaan vahvistaa yhteistä ymmärrystä empaattisen etävuorovaikutustaitojen kokonaisuudesta ja mahdollistaa etävuorovaikutuskoulutuksen räätälöinnin tarpeitanne vastaavaksi.

3) Työpajoissa perehdytään siihen, mitkä ovat teknologioiden käyttöönottoon vaikuttavat seikat. Työpaja on syksyllä 2022.

4) Opitaan käyttämään oman hyvinvoinnin mittaamisen ja arvioimisen teknologiaa. Hyvinvoinnin mittaus toteutetaan kaksi kertaa hankkeen aikana.

5) Jäsennetään verkossa tapahtuvan etävuorovaikutukseen liittyviä tietoturvan kysymyksiä ja ratkaisuja koulutuksen avulla.

6) Vahvistetaan teknologiaosaamistasi kokeillen ja yhdessä oppien.

7) Muotoillaan teknologioita hyödyntäviä palveluita työyhteisöissä.

8) Rakennetaan tulevaisuuden (2030) hybridipalveluja huomioiden työyhteisön strategiat ja tulevaisuustutkimuksen skenaariot.

Lisätietoja

Projektipäällikkö 1 Pekka Paalasmaa, pekka.paalasmaa [at] metropolia.fi (pekka[dot]paalasmaa[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö 2 Tuomas Leisti, tuomas.leisti [at] metropolia.fi (tuomas[dot]leisti[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Tiina Mäkitalo, tiina.makitalo [at] samk.fi (tiina[dot]makitalo[at]samk[dot]fi).

Projektipäällikkö Lea Saarni, lea.saarni [at] tuni.fi (lea[dot]saarni[at]tuni[dot]fi)