Hyvinvointiverkko - Sensoripohjaisen hyvinvointitiedon kerääminen mobiiliverkon avulla pilviverkkoon

Hanke on päättynyt 31.8.2017.

Hankkeessa kehitetään uusimpia teknologioita, kuten pilvi- ja lähiverkot, 4G -mobiiliverkot ja sensorit, hyödyntäen kokonaisratkaisua, jolla kerätään sensoripohjaisesti ihmisten hyvinvointietoa mobiiliverkon välityksellä pilveen analysoitavaksi Big Data menetelmin.

Monissa maissa väestö ikääntyy ja hoitoresurssit on hyvä kohdistaa tarkasti. Mobiiliverkkojen, sensoreiden ja pilvidata-analyysin avulla hoidon tarve ja tarjonta saadaan kohtaamaan paremmin.

Resurssien hyvän kohdentamisen lisäksi etuna voisi mainita mahdollisuuden huomata terveydentilan muutoksia aikaisessa vaiheessa, silloin kun niiden hoitaminen on vielä huomattavasti edullisempaa kuin esim. tapaturman jälkeen.

Uutta teknologiaa vanhusten kotihoitoon

Hankkeella tuotetaan uutta osaamista uusimpien teknologioiden hyödyntämisessä mm. vanhusten kotihoitoon. Hankkeella tuotetaan myös uutta tietoa ja osaamista uusien terveysalan konseptien kehittämiseksi Suomessa.

Terveydenhuollon näkökulmasta hyöty muodostuu tehokkaammasta resurssien käytöstä hoitotarpeen kohdistuessa tarkemmin yhä laajenevassa vanhusten kotihoidossa. Metropolia ammattikorkeakoulun hyöty tulee uuden osaamisen tuottamisesta uusimpia teknologioita hyödyntäen alan johtavien yritysten kanssa läheisessä yhteistyössä. Yritykset hyötyvät hankkeen uuden osaamisen ja uusien innovaatioiden tuottamisessa. Uutta osaamista voidaan käyttää suoraan tai epäsuorasti uusiin tuotteisiin. Hankkeen tavoite on kiinnostava ja ajankohtainen maailmanlaajuisesti ja siksi uutta osaamista voidaan käyttää uusiin vientituotteisiinkin.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)