iBoats

Hanke on päättynyt 30.12.2011

Intelligent Boats on Suomalaiseen veneteollisuuteen keskittyvä yhdentoista yrityksen, Meripelastusseuran, Tampereen Teknillisen Yliopiston, Satakunnan amk:n, Rajavartiolaitoksen, Metropolia amk:n ja Tekesin yhteinen kehitysprojekti.

Hankkeen tarkoituksena on laajasti tutkia veneiden ongelmakenttää ja löytää taloudellisesti järkeviä ratkaisumahdollisuuksia toimintojen ohjaukseen ja kontrollointiin standarditavoilla. Ajatuksena on tarjota alan laitetoimittajille, veneiden valmistajille ja veneiden hankkijoille foorumi, jolla suomalainen veneosaaminen projektin keskeisillä alueilla nostetaan maailman huipulle. Projekti keskittyy veneiden ohjausjärjestelmiin, laitteiden toimimiseen verkossa sekä veneiden ohjelmistoihin. Hankkeessa on 12 alaprojektia joihin voivat opiskelijat osallistua.

Hankkeen tavoitteet

  • Veneen valmistaja osaa vaatia oikeita ratkaisuja elektroniikan ja ohjelmistojen toimittajilta
  • Ohjausjärjestelmien toimittaja tuntee alueen vaatimukset ja osaa tarjota avoimia alan standardeihin ohjautuvia elinkaareltaan pitkiä ratkaisuja
  • Veneen hankkija tai rakennuttaja voi varmistua osa- tai kokonaistoimitusten teknisestä oikeellisuudesta
  • Avoimet pitkän elinkaaren järjestelmät, jotka mahdollistavat veneen järjestelmien joustavan edelleen kehittämisen

Caset

  • Purjeveneen sähköinen apumoottori
  • Työveneen ohjaus
  • Monitoimiveneen toimilaitteet
  • Purjeiden anturit ja ohjaus
  • Digitaalihydrauliikan sovellukset


Finngulf 46; Rig and sail loads.

Hankkeen wiki-sivusto

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)