Jätkäsaari Mobility Lab - Helsingin älykkään liikkumisen kokeilulaboratorio

Helsingin kaupunki.

Hanke toteuttaa älykkään kaupunkiliikkumisen innovaatioiden kokeiluympäristön Helsinkiin.

Hankkeen tavoitteena on

 • Tuoda Helsingin suurimmat yksittäiset liikkumisen haasteet kehitysalustaksi ja kehityskohteiksi yrityksille ja tutkimuslaitoksille
 • Vahvistaa, suunnata ja tuoda näkyväksi nykyistä alueen yritysten älyliikenteen tuotetarjoomaa ja kehitystoimintaa
 • Toteuttaa tekninen kokeiluympäristö rajatulle alueelle, sekä käynnistää tätä hyödyntävä palvelutoiminta
 • Tukea ja tuoda yhteen olemassa olevia kehityshankkeita, jotka toimivat älyliikenteen kehittämiseksi
 • Tehdä näkyväksi sekä nykyistä kaupungin kehitystoimintaa että yritysten ratkaisuja
 • Löytää ja kokeilla uusia innovatiivisia ratkaisuja ratkaisemaan liikenteen kipupisteitä
 • Vähentää näiden ratkaisujen kautta painetta investoida raskaisiin, perinteisiin liikenneinfrastruktuureihin
 • Nostaa näiden ratkaisujen kautta kokeilualueen haasteellisia julkisen liikenteen palveluita lähemmäs kaupungin normaalitasoa
 • Parantaa kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua kehityshankkeisiin sekä kasvattaa kaupunkilaisten ymmärrystä uusien teknologioiden mahdollisuuksista

Hanke on useamman toimijan yhteinen kehitys- ja innovaatiohanke. Hanke tuo yhteen keskeisimmät Jätkäsaaren älyliikenteen kokeilujen toteuttajat:

 • Metropolia AMK, Forum Virium Helsinki ja Helsinki Business Hub - Jätkäsaari Smart Mobility
 • Metropolia AMK ja Forum Virium Helsinki – SOHJOA-hanke
 • Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki – FinEst Smart Mobility –hanke
 • Forum Virium Helsinki – IoT-hankkeet ja kokeilualuetoiminnan kokemukset mm. Kalasatamasta

Lisätietoja

Hankkeesta Helsingin kaupungin sivuilla

Oscar Nissin
Innovaatiojohtaja, Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymä
p. 040 674 8224
Sähköposti: oscar.nissin [at] metropolia.fi (oscar[dot]nissin[at]metropolia[dot]fi)