Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön

Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön - EAKR hankkeessa pyritään edistämään muovin kiertotaloutta. Muovin kierrätystavoitteisiin pääseminen edellyttää toimivia kierrätysmuovin markkinoita. Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeessa kehitetään muovin kierrättämisen tietotaitoa ja liiketoimintamalleja yhdessä lukuisten Uudenmaan ja Päijät-Hämeen muoviosaajien kanssa.

Muovilla on keskeinen merkitys yhteiskunnassamme. Se on materiaalina halpa, kevyt, kestävä ja monikäyttöinen, ja sillä on hyvät suojausominaisuudet. Muovin haittoja – kuten roskaantumista ja hiilidioksidipäästöjä – voidaan tehokkaasti vähentää kiertotaloudella.

Hankkeessa pilotoidaan ja lisätään yritysten välisiä suljettuja muovin kiertoja, missä muovin alkuperä ja koostumus on tiedossa. Näin kierrätetty uusiomuovi on haluttua ja hyvin hyödynnettävissä tuotteiden valmistukseen.

Hankkeen toteuttajat

Espoon kaupunki toimii hankkeen pääkoordinaattorina. Kumppaneita ovat

Muovin kierron lisäämisen alueeksi on valittu Uusimaa ja Päijät-Häme. Näillä alueilla syntyy merkittäviä muovivirtoja sekä sijaitsee isoja muovitoimijoita ja –teollisuutta sekä kehitys- ja tutkimusorganisaatiota. Maakuntien välinen yhteistyö on merkittävää kestävän muoviliiketoiminnan muodostumiseksi ja siihen tarvittavan tietopohjan kehittymiseksi.

Projektista odotettavat tulokset

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kestävää talouskasvua ja yritystoimintaa edistämällä muovien kiertoa ja uusiomuovin markkinoita. Tavoitteena on koota konkreettisten haasteiden ympärille rakentuvia toimenpidekokonaisuuksia, joilla rakennetaan muovin kierron kokonaisvaltaisia konsepteja.

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeessa opiskelijoiden ja yritysten yhteistyönä erilaisia toimenpiteitä:

  • Pilotoidaan ja lisätään yritysten välisiä suljettuja muovin kiertoja, missä muovin alkuperä ja koostumus on tiedossa. Näin kierrätetty uusiomuovi on haluttua ja hyvin hyödynnettävissä tuotteiden valmistukseen.
  • Pilotoidaan muovia hajottavien sienien käyttöä.
  • Innostetaan kaupunkeja ja kuntia mukaan Rakentamisen muovit - green deal -sitoumukseen. Koostetaan koulutuskokonaisuus, mikä edesauttaa Green deal toimien käyttöönottoa rakentamisessa.
  • Tuotetaan hankintaopas kunnille muovin kiertotalouden sisällyttämisestä julkisiin muovihankintoihin. Kartoitetaan hankintojen muovien osuus ja laaditaan ohjeistus sekä koulutus ohjeistuksesta.

Yhteystiedot

Esa Toukoniitty, projektipäällikkö Metropolian osatoteutuksessa

Lehtori, Kiertotalouden teemavastaava
Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -innovaatiokeskittymä
Esa.Toukoniitty [at] metropolia.fi (Esa[dot]Toukoniitty[at]metropolia[dot]fi)

Hankkeen kotisivu (espoo.fi)