Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön

Muovin kierrätystavoitteisiin pääseminen edellyttää toimivia kierrätysmuovin markkinoita. Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeessa kehitetään muovin kierrättämisen tietotaitoa ja liiketoimintamalleja yhdessä lukuisten Uudenmaan ja Päijät-Hämeen muoviosaajien kanssa.

Muovilla on keskeinen merkitys yhteiskunnassamme. Se on materiaalina halpa, kevyt, kestävä ja monikäyttöinen, ja sillä on hyvät suojausominaisuudet. Muovin huonoja ominaisuuksia – kuten sen valmistumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä tai sen aiheuttamaa vaaraa sen päätyessä luontoon – voidaan tehokkaasti vähentää kiertotaloudella.

Tässä hankkeessa keskitytään muoviammattilaisten tukemiseen, toimivien kierrätysliiketoimintamallien löytämiseen ja materiaalitietotaidon kehittämiseen.

  • Hankekokonaisuuden taustalla on pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön asettama tavoite muovin kierrätysasteen nostosta 70%:iin ja säätiön toiminnan aikana aloitetut toimenpiteet.
  • Hanke on osa Uudenmaan kiertotalouslaakso -aloitetta, joissa tähdätään käytännön kokeilutoimintaan kiertotaloudessa Uudellamaalla.

Hankkeen toteuttajat

Espoon kaupunki toimii hankkeen pääkoordinaattorina. Kumppaneita ovat

Muovin kierron lisäämisen alueeksi on valittu Uusimaa ja Päijät-Häme. Näillä alueilla syntyy merkittäviä muovivirtoja sekä sijaitsee isoja muovitoimijoita ja –teollisuutta sekä kehitys- ja tutkimusorganisaatiota. Maakuntien välinen yhteistyö on merkittävää kestävän muoviliiketoiminnan muodostumiseksi ja siihen tarvittavan tietopohjan kehittymiseksi.

Projektista odotettavat tulokset

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kestävää talouskasvua ja yritystoimintaa edistämällä muovien kiertoa ja uusiomuovin markkinoita. Tavoitteena on koota konkreettisten haasteiden ympärille rakentuvia toimenpidekokonaisuuksia, joilla rakennetaan muovin kierron kokonaisvaltaisia konsepteja.

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeessa opiskelijoiden ja yritysten yhteistyönä erilaisia toimenpiteitä:

  • Pilotoidaan ja lisätään yritysten välisiä suljettuja muovin kiertoja, missä muovin alkupetä ja koostumus on tiedossa. Näin kierrätetty uusiomuovi on haluttua ja hyvin hyödynnettävissä tuotteiden valmistukseen.
  • Pilotoidaan muovia hajottavien sienien käyttöä.
  • Innostetaan kaupunkeja ja kuntia mukaan Rakentamisen muovit - green deal -sitoumukseen. Koostetaan koulutuskokonaisuus, mikä edesauttaa Green deal toimien käyttöönottoa rakentamisessa.
  • Tuotetaan hankintaopas kunnille muovin kiertotalouden sisällyttämisestä julkisiin muovihankintoihin. Kartoitetaan hankintojen muovien osuua ja laaditaan ohjeistus sekä kouluts ohjeistuksesta.

Yhteystiedot

Esa Toukoniitty, projektipäällikkö Metropolian osatoteutuksessa

Lehtori, Kiertotalouden teemavastaava
Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -innovaatiokeskittymä
Esa.Toukoniitty [at] metropolia.fi

Hankkeen kotisivu (espoo.fi)