Kannustava puhe -hanke

Hanke on päättynyt 1.2.2021

KaPu-hankkeen tavoitteena oli tutkia vastavalmistuneiden työhön liittyviä kokemuksia ilosta, innostuksesta ja sitoutumisesta focus-ryhmähaastatteluiden avulla ja kuvadialogi-työpajaa hyödyntäen. Tavoitteena oli myös tutkia vastaajien työpaikkojen lähiesimiesten kokemuksia hyvästä työ-arjesta ja toimivien toimintamallien sekä luottamuksellisen tunneilmapiirin rakentumista.

Kannustava Puhe (KaPu) -tutkimuksen tavoite oli tunnistaa ja mallintaa työhön sitoutumisen elementit, sekä ymmärtää positiiviseen tunneilmapiirin rakentumisen keinoja ja merkityksiä.

KaPu-tulokset julkaistu

Lisätietoja

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)