Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään!

Hanke on päättynyt 31.12.2017.

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Suuri osa kansainvälisen tutkinnon suorittaneista nuorista opiskelee ja hakee töitä metropolialueelta. Arcada, Diak, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut pyrkivät paremmin vastaamaan näiden opiskelijoiden työllistymisen tarpeisiin yhteisellä hankkeella.

Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! -hankkeessa tavoitteena on edistää kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymistä erityisesti metropolialueella Suomessa. Toteutettavia työllistämistä edistäviä toimenpiteitä ovat erilaiset yrityksille ja opiskelijoille tarkoitetut ja verkostoitumista edistävät tapahtumat sekä oppimistapahtumat, jotka auttavat opiskelijoita ymmärtämään paremmin suomalaista työkulttuuria ja työnantajia ymmärtämään paremmin kansainvälisiä työnhakijoita. Lisäksi hankkeessa rakennetaan muita työllistymistä edistäviä käytänteitä, kuten uraohjausmalleja ja alumnien hyödyntämistä työllistymisen edistämisessä.

Hankkeen päättyessä 100 kansainvälistä tutkinnon suorittanutta nuorta on saanut työpaikan. Lisäksi tuloksena on kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymisen edistämisen malli, joka otetaan käyttöön metropolialueen ammattikorkeakouluissa.

Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ja sen kesto on 1.2.2016. - 31.12.2017. Hakijana ja päätoteuttajana toimii Haaga-Helia.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)