Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) - Esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka.

Kestävä kaupunki -ajattelu on viimeisten vuosikymmenten aikana vahvistanut asemaansa osana kaupunkien kehittämistä. Vaikka kestävyysmuutokseen (sustainability transformation) liittyvä käsitteellinen keskustelu on ollut viime aikoina kansainvälisesti vilkasta, on empiirisiä esimerkkejä edelleen harvassa. Hankkeen tavoitteena on tarkastella onko kestävyysmuutos tapahtunut ja jos niin miten Helsingin kaupungin Eko-Viikin asuinalueella. Hanke tuottaa tietoa siitä onko ekologinen rakentaminen tuottanut muutosta kohti kestävää kaupunkia.

Hanke tarkastelee kestävyysmuutoksen toteutumista kolmella eri tasolla: 1. Teknologian mahdollisuudet käytännössä: energian ja vedenkulutuksen muutos, 2.Poliittiset ohjauskeinot: rakennus- ja suunnittelunormien muutos, 3. Asumisen ja ympäristön mahdollisuudet: asukkaiden arvot ja viherrakenne.

Helsingin kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön lisäksi hankkeen keskeisimpänä yhteistyökumppanina toimii myös Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin Kaupunkiakatemia-yhteistyöverkosto ja asukkaita hankkeessa edustaa Viikki-Seura.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää sekä Viikin alueen täydennysrakentamisen suunnittelussa että muiden Helsingin kaupungin aluerakentamisprojektien toteuttamisessa. Hankkeella on myös opetuksellista vaikuttavuutta, sillä Helsingin yliopisto ja Metropolia toteuttavat hankkeen aikana opiskelijavaihtoja siten, että molempien laitosten opiskelijat osallistuvat yhteen kestävän kehityksen -kurssiin. Tutkimuksen teemat tukevat Metropolian koulutustarjontaa ja tulokset soveltuvat käytettäväksi sellaisenaan 2017 alkavassa kestävän kehityksen opintokokonaisuudessa.

KEMUihin osallistetaan myös ohjausryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita ja asukkaita.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)