Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä

Hanke on päättynyt 31.10.2018.

Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä -hankkeessa (2016-18) kehitetään menetelmiä ja harjoitteita maahanmuuttajille. Tavoitteena on luoda innostavia ja vaikuttavia menetelmiä, joiden yhteydessä sekä vahvistetaan suomen kielitaitoa ja yhteiskuntatietoutta että lisätään elämänhallintaa ja itsetuntemusta. Osa menetelmistä soveltuu myös kohtaamistilanteisiin kantaväestön kanssa esim. oppilaitoksissa.

Maahanmuuttajien kotouttaminen

Hankkeessa järjestetään pääkaupunkiseudun kuntien ja maahanmuuttajien järjestöjen edustajille yhteistyöfoorumeita, joissa jaetaan tietoa alkuvaiheen kotoutumisen tarpeista. Hankkeessa luodaan myös arviointikehikko, jolla kerätään systemaattista tietoa Kepeli-menetelmien vaikuttavuudesta. Foorumeissa ja arviointikehikolla saatua tietoa hyödynnetään menetelmien kehittämisessä.

Menetelmistä laaditaan materiaalipaketteja, menetelmäohjeet ja videotutoriaalit sekä järjestetään koulutusta. Yhteensä yhteistyötä tehdään 13 organisaation kesken. Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittaa Amif.

Hankkeen nettisivut.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)