Kestävän korjausrakentamisen osaaja -hanke

Hankkeen päätavoitteena on edistää korjausrakentamiseen liittyvää osaamista ja vastata erityisesti uudistuvan rakentamisen lainsäädännön asettamiin osaamisvaatimuksiin. Tule kuulemaan kestävän korjausrakentamisen ajankohtaisista asioista hankkeen järjestämässä aloitustilaisuudessa ja lähde mukaan oppimaan uutta!

Tavoite

Rakentamisen lainsäädäntö uudistuu ja esimerkiksi vuoden 2025 alusta voimaan tulevat Kansallinen rakennuslaki ja Uudistettu energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) asettavat uusia vaatimuksia korjausrakentamiselle. Uusia vaatimuksia ovat mm. ilmastoselvitys, materiaaliseloste sekä purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys. Korjausrakentamisen muuttuvasta lainsäädännöstä voit lukea Karelia-ammattikorkeakoulun tuottamasta artikkelista.

Karelian, Metropolian ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa toteutettava opintokokonaisuus palvelee erityisesti rakennuttajien ja suunnittelijoiden sekä rakennus- ja purku-urakoitsijoiden osaamistarpeita. Opintokokonaisuus tarjoaa joustavia tapoja suorittaa opintoja oman aikataulun puitteissa.

Koulutukset

Kestävän korjausrakentamisen osaaja -hankkeen toteuttama opintokokonaisuus antaa kokonaiskuvan nykyaikaisen korjausrakentamisen vaatimuksista ja menetelmistä, jotka vastaavat vähähiilisen rakentamisen tavoitteisiin.

Opintokokonaisuuden laajuus on 15 opintopistettä ja se muodostuu yhden opintopisteen laajuisista kursseista. Kurssit toteutetaan verkko-opintoina aikaan ja paikkaan sitomattomasti. Oppija voi itse valita kurssit, jotka vastaavat hänen osaamistarpeitaan. Opintokokonaisuuden suorittaminen mahdollistaa myös osaamismerkin suorittamisen.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista kursseista:

Metropolia

Karelia ammattikorkeakoulu

 • Johdanto kestävään korjausrakentamiseen, 1 op
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakentamiseen, 1 op
 • Korjausrakentamisen ympäristövaikutukset, 1 op
 • Rakennuksen LCA-laskennan perusteet, 1 op
 • Rakennustuotteiden ympäristöselosteet, 1 op
 • Päästöjen pienentämisen keinot korjausrakentamisessa, 1 op

Oulun ammattikorkeakoulu

 • Rakentamisen kiertotalous, 1 op
 • Korjausrakentamisen kuntotutkimus, 1 op
 • Korjaushankkeet, 1 op
 • Korjaushankkeiden hankesuunnittelut, 1 op
 • Korjausrakentamisen rakenneratkaisut ja rakennusmateriaalit, 1 op


Oppijalla on käytettävissä opintojensa ajan ko. korkeakoulun ohjauspalvelut, jotka sisältävät työelämä-, ura- ja opinto-ohjausta. Oppijalla on myös mahdollisuus osallistua opiskelutaitoja ja urasuunnittelua käsitteleville verkkokursseille.

 • Opiskelu- ja digitaidot korkeakoulussa, 3 op
 • Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään, 1 op

Toteuttajat

Hankkeen toteuttavat Karelia-ammattikorkeakoulu, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu.

Hanke toteutetaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Rakennusteollisuus RT ja KIRA kasvuohjelma).

Kestävän korjausrakentamisen osaaja -hankkeen rahoittajana toimii JOTPA Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Lisätietoja

korjausrakentaminen [at] metropolia.fi (korjausrakentaminen[at]metropolia[dot]fi)