KETSY - Kohti ekososiaalisesti tiedostavaa yhteiskuntaa - Kestävän kehityksen kasvatuksen eLearning -oppimateriaali varhaiskasvatuksen kansallisiin ja kansainvälisiin toimintaympäristöihin

Hanke on päättynyt 31.03.2015.

Hankkeen tarkoituksena on tukea yhteiskunnallista muutosta kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa. Hankkeessa edistetään varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin tietoista suuntaamista sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden harmoniaan. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden rooli on yhteiskunnallisen muutoksen kannalta ratkaisevaa. Heidän asenteelliset valmiutensa sekä kestävyyttä edistävien toimintatapojen vakiinnuttaminen tukevat lasten mahdollisuuksia kasvaa vastuulliseen maailmasuhteeseen.

Hankkeessa laadittava digitaalinen oppimisympäristö auttaa luomaan pysyviä päiväkotikohtaisesti räätälöityjä käytäntöjä. Päiväkoti-ikäisten lasten kohdalla kestävyysajattelu ilmenee kavereista huolehtimisena, lähiympäristön uteliaana tutkimisena ja vastuuseen kasvamisena. Pitkän aikavälin tavoitteena on ekososiaalisen tietoisuuden lisääntymisen mukanaan tuoma päiväkodin toimintakulttuurin muutos, joka edistää yhteiskunnallista muutosta kohden kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa.

varhaiskasvatus.metropolia.fi

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)