Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa kaikissa kahdeksassa prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuuta toteuttavassa AMK:ssa bio- ja elintarviketekniikan, biotuotetekniikan, kemiantekniikan sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikan kiertotalousosaamista.

Opetussisällöt liittyvät kestävään ruokajärjestelmään, metallien kestävään käyttöön, kuitumateriaaleihin sekä elintarvike- ja kemianteollisuuden sivuvirtoihin. Hanke tiivistää mukana olevien ammattikorkeakoulujen prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuun toteuttajien keskinäistä yhteistyötä kiertotalouskoulutuksessa.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan yhteensä 30 op opintokokonaisuus kiertotaloudesta insinöörikoulutukseen. Pilotoinnit toteutetaan syksyllä 2018 Campus Onlinessa.

Lisätietoa pilotoitavasta opintokokonaisuudesta.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)