Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimassa kehityshankkeessa lisäämme kiertotalouden roolia opetuksessa ja tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyössä.

Kyseessä on opetuksen kehittämishanke ammattikorkeakouluille. Hankkeen tavoitteina ovat:

  • lisätä kiertotalouden roolia opetuksessa sekä tki-työssä
  • toteuttaa laadukas ja monipuolinen kiertotalousopetuskokonaisuus

Hankkeen työpaketit

  • hallinto
  • menetelmällinen kehittäminen
  • yhteiset oppimisympäristöt
  • kiertotalouden osaamisperustaiset opintosisällöt
  • yhteiset toimintakonseptit

Yhteistyökumppanit

Ammattikorkeakoulu Arcada.     Haaga-Helia ammattikorkeakoulu – Haaga-Helia University of Applied Sciences.      Laurea-ammattikorkeakoulu.      Turku University of Applied Sciences.      Lahden ammattikorkeakoulu. Lahti – University of Applied Sciences.      Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK.     Yrkeshögskolan Novia.     Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk.

 

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.     Savonia-ammattikorkeakoulu.      Karelia AMK.      Seinäjoen ammattikorkeakoulu – Seinäjoki University of Applied Sciences.      Centria-ammattikorkeakoulu.      Kajaanin ammattikorkeakoulu – Kajaani University of Applied Sciences.       Oulun ammattikorkeakoulu.      Lapin AMK.

 

jamk.fi - Jyväskylän ammattikorkeakoulu.      Vaasan ammattikorkeakoulu – Vaasa University of Applied Sciences.