Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluille

Hanke on päättynyt 31.12.2020.

Vuoden 2020 loppuun päättyneessä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimassa kehityshankkeessa oli tarkoituksena lisätä kiertotalouden roolia opetuksessa ja tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyössä.

Kyseessä oli poikkeuksellisen laaja opetuksen kehittämishanke ammattikorkeakouluille. Mukana oli kaikkiaan 19 ammattikorkeakoulua ja useita koulutusaloja. Hankkeen tavoitteina oli lisätä kiertotalouden roolia opetuksessa ja tki-työssä sekä toteuttaa laadukas ja monipuolinen kiertotalousopetuskokonaisuus.

Hankkeen työpaketit olivat

  • hallinto
  • menetelmällinen kehittäminen
  • yhteiset oppimisympäristöt
  • kiertotalouden osaamisperustaiset opintosisällöt
  • yhteiset toimintakonseptit

Hankkeen tulokset

Kiertotalousosaamisessa keskeistä on alakohtaisen osaamisen lisäksi holistinen käsitys toimialaan liittyvistä järjestelmistä ja niiden välisistä vuorovaikutuksista. Kokonaisvaltaisen osaamisen saavuttamiseksi tarvitaan paljon uusien asioiden oppimista myös toisilta koulutusaloilta. Tähän asiaan hankkeessa paneuduttiin 2. työpaketissa - menetelmällinen kehittäminen. Aiheesta on kirjoitettu niin hankkeen loppuraportissa kuin monissa blogeissa. Molemmat löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

Kiertotalouden yhteiset oppimisympäristöt -työpaketin tuloksena on syntynyt kiertotalouden oppimisympäristökonsepti. Sen mukaan kiertotalouden oppimisympäristöt ovat joustavia fyysisiä tai virtuaalisia ympäristöjä, joissa opiskelijat työskentelevät suunnitelmallisesti ja monialaisesti aitojen pedagogisesti mielekkäiden, kiertotalouteen keskittyvien toimeksiantojen parissa. Kiertotalous AMKissa mukana olleet oppimisympäristöt sekä kiertotalouden oppimisympäristökonsepti löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

Kiertotalouden osaamisperusteiset opintosisällöt -työpaketti keskittyi kiertotalousoppimateriaalin tuottamiseen. Oppimateriaalia kiertotalouden ajattelumallin opettamiseen syntyi hankkeessa yhteensä 235 opintopistettä. Koko tämä aineisto on kaikkien saatavilla avointen oppimateriaalien kirjastossa, aoe-portaalissa. Oppimateriaalia teoria- ja tehtäväosuuksineen on suomeksi, englanniksi sekä ruotsiksi.

Hankkeen toimijoiden yhteisiä toimintakonsepteja kehitettiin koko 2,5-vuotisen yhteisen aktiivisen toiminnan aikana ja niistä on kirjoitettu yli 100 julkaisua, joita myös löytyy hankkeen verkkosivuilta. Hankkeen tavoitteena ollut ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen toteutui yli odotusten, ja erilaisia uusia yhteistyömuotoja ja hankeideoita on tältä pohjalta käynnistynyt jo useita.

Yhteistyökumppanit

Ammattikorkeakoulu Arcada. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu – Haaga-Helia University of Applied Sciences. Laurea-ammattikorkeakoulu. Turku University of Applied Sciences. Lahden ammattikorkeakoulu. Lahti – University of Applied Sciences. Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Yrkeshögskolan Novia. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Savonia-ammattikorkeakoulu. Karelia AMK. Seinäjoen ammattikorkeakoulu – Seinäjoki University of Applied Sciences. Centria-ammattikorkeakoulu. Kajaanin ammattikorkeakoulu – Kajaani University of Applied Sciences. Oulun ammattikorkeakoulu. Lapin AMK.

jamk.fi - Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Vaasan ammattikorkeakoulu – Vaasa University of Applied Sciences.