KINO - Kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittäminen korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa

Hanke on päättynyt 31.12.2016.

Tekes

Metropolia on tuottanut useita kansainvälisesti merkittäviä innovaatioita. Organisaatiolla on kuitenkin potentiaalia kasvattaa innovaatioiden määrää. Nykyinen Metropolian toimintatapa kerätä ja hyödyntää henkilöstön, opiskelijoiden sekä tutkimusprojektien synnyttämiä uusia ideoita ja innovaatioita vaatii kehittämistä.

Henkilöstön osaaminen ja kyvyt, organisaation ja sen sidosryhmien väliset suhteet ja organisaation toimintaan sekä järjestelmiin sitoutunut osaaminen voidaan nostaa suurempaan rooliin. Uudenlainen innovaatio- ja tutkimusjohtaminen tarvitsee paljon ennakointia ja itseohjautuvuutta toimiakseen riittävän hyvin.

Hankkeessa haetaan systemaattisia toimintatapoja ja yhteistyömalleja

Toimivan yhteistyömallin rakentaminen Metropolian sekä kumppaniyritysten, -korkeakoulujen ja -tutkimuslaitosten välille mahdollistaa uusien ideoiden kaupallistamiskanavien ja uudenlaisen yhteistyön syntymisen.

Projektin tuloksena saadaan sitoutettu organisaatio innovaatioiden tehokkaaseen kaupallistamiseen sekä osaamisen levittämiseen. Projektin aikana pilotoidaan uusia toimintamalleja sekä selvitetään juridiset raamit (mm. IPR, sopimusjuridiikka), joissa toimia. Muutoksen onnistumista mitataan projektissa kehitettävällä ja validoitavalla mittaristolla.

Projekti jakautuu kahteen työpakettiin, Innovaatioprosessi ja Kumppanimallit.

Innovaatioprosessi -työpaketissa kehitetään systemaattinen toimintamalli ideoiden keräämiseksi ja validoimiseksi sekä kehitetään toimintamalli, jolla validoidun idean (keksinnön) käyttö- ja/tai omistusoikeudet siirretään kaupallistamisvaiheeseen.

Uudet kumppanuusmallit -työpaketissa on tarkoitus kehittää Metropolian toimintaa niin, että yritysten kynnys vuorovaikutteiseen ja tiiviimpään yhteistyöhön Metropolian kanssa madaltuu selkeämmän prosessin ja valmiimman toimintaympäristön ansiosta. Yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä varten rakennetaan prosessimallia kahden pilottisuunnitelman pohjalta: Uusi toimintamalli yritys-innovaatioyhteistyöhön ja kiinteistöjen big datan hyödyntämisen pilotointiympäristö.

Pilotointiympäristö toteutetaan Metropolian tulevalla Myllypuron kampuksella

Kiinteistötiedon pilotointiympäristö suunnitellaan toteutettavaksi Metropolian tulevalla Myllypuron kampuksella. Kiinteistö- ja talotekniikka kehittää yritysyhteistyöhön soveltuvan toimintamallin, minkä puitteissa voidaan menestyksekkäästi avata yritysmaailman tarpeita korkeakoulun asiantuntijoille ja opiskelijoille kehitettäväksi. Lisäksi luodaan kohtaamispaikkoja, joissa innovaatioita voidaan kehittää yhdessä hyödyntäen Metropolian asiantuntijoita, opiskelijoita ja laite/tila resursseja. Pilotointiympäristöön voivat (start-up) yritykset liittää omia tuotteitaan ja palveluitaan testattavaksi ja kehitettäväksi. Ympäristö perustuu Cleen Oy:n MMEA-hankkeessa luotuun toimintamalliin, jota on mm. Metropolian ja VTT:n toimesta pilotoitu sisäolosuhdetiedolla.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)