Kohtaamisia kotikulmilla – Ikäihmisten alueellisen yhteisömallin kehittäminen

Hanke on päättynyt.

(Metropolian Hyvinvointi ja toimintakyvyn ala toimijana Miina Sillanpään Säätiön hankkeessa)

Hankkeen päämääränä on kehittää yhteistyössä alueen ikäihmisten, muiden asukkaiden ja toimijoiden kanssa ikäihmisten sosiaalinen ja kulttuurinen yhteisömalli. Toiminta toteutuu Helsingissä Pikku Huopalahden ja Ruskeasuon alueilla.

Kohtaamisia kotikulmilla -hanke (2010–2012) on Miina Sillanpää Säätiön hallinnoima ja RAY:n rahoittama hanke. Metropolian Hyvinvointi ja toimintakyky klusteri ja Miina Sillanpää Säätiö ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Yhteyshenkilönä Hyvinvointi ja toimintakyky klusterista on yliopettaja Elisa Mäkinen (elisa.makinen [at] metropolia.fi (elisa[dot]makinen[at]metropolia[dot]fi)).

Hankkeeseen kytketyillä opinnäytetöillä ja oppimistehtävillä tuotetaan tietoa ja aineistoa yhteisömallin kehittämistä varten. Esimerkkinä tästä on kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulutustutkinnon opinnäytetyö, jossa kehitetään tulevaisuuden toiminnallista verkostoa alueen ikäihmisten kuntoutumisen tukemiseksi. Vanhustyön opiskelijoiden useita opinnäytetöitä ja opintoja toteutuu myös hankkeessa. Tarkoituksena on samalla kehittää alueellista yhteisöllisyyttä.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)