Kohtaamisia musiikin maailmassa – muusikoiden pedagogiset ja vuorovaikutukselliset valmiudet yleisötyössä

Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on edistää muusikoiden yleisötyöhön liittyvää pedagogista, vuorovaikutuksellista ja ryhmätyöskentelyyn liittyvää osaamista. Muusikot työskentelevät yhä useammin kulttuurihyvinvointia edistävän yleisötyön parissa, jossa työn ammatillinen toteuttaminen vaatii uudenlaista osaamista. Tämä näkyy myös orkesterimuusikon työn uudistuneissa muodollisissa vaatimuksissa. Onnistuneen yleisötyön myötä muodostuu yhteisöllisiä, jaettuja musiikillisia tiloja, joiden kautta voidaan tukea kulttuurista ja yksilöiden hyvinvointia.

Hankkeessa toteutetaan tutkimus koskien osallistujien ammatillisen osaamisen ja yleisötyön kentän kehittämistarpeita. Tutkimus analysoi osallistujien näkemyksiä ja käsityksiä osaamisensa kehittämisestä, kun yleisötyö vakiintuu yhdeksi muusikon työn ulottuvuuksista. Tuloksiin pohjautuen koulutusta ja hankkeen osana muodostettavan ammattilaisverkoston toimintaa kehitetään edelleen.

Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus osana Opetushallituksen toimintaa.

Hankkeeseen liittyvä yleisötyön koulutus

Osana hanketta järjestetään Yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin pedagoginen täydennyskoulutus muusikoille (5op). Koulutuksen tavoitteena on kehittää muusikoiden yleisötyöhön liittyvää pedagogista, vuorovaikutuksellista sekä ryhmätyöskentelyyn liittyvää osaamista. Koulutus alkaa 4. syyskuuta 2023 ja päättyy maaliskuussa 2024. Ilmoittaudu koulutukseen ma 28.8.2023 mennessä.

Lisätietoa Yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin pedagogisesta täydennyskoulutuksesta muusikoille.

Yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisverkosto

Hankkeessa luodaan yleisötyön ja kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisverkosto, jonka tavoitteena on tukea muusikoiden osaamista inklusiivisen ja monenlaisia yleisöjä palvelevan konserttitoiminnan kehittämisessä, vahvistaa voimavaroja ja lisätä ammatillista vuorovaikutusta sekä tukea jatkuvaa ammatillista oppimista. Verkosto toimii Kulttuuri­hyvin­voinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamis­keskittymä CuWeREn alla.

Lisätietoa CuWeREn toiminnasta.

Hankkeen toteuttaja

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kulttuuripalvelut ja musiikki

Tutkimushankkeesta vastaava päällikkö

Paula Turkkila
osaamisaluepäällikkö
paula.turkkila [at] metropolia.fi (paula[dot]turkkila[at]metropolia[dot]fi)

Vastuullinen tutkija

Sanna Kivijärvi
lehtori
sanna.kivijarvi [at] metropolia.fi (sanna[dot]kivijarvi[at]metropolia[dot]fi)

Asiantuntija

Laura Huhtinen-Hildén
yliopettaja
laura.huhtinen-hilden [at] metropolia.fi (laura[dot]huhtinen-hilden[at]metropolia[dot]fi)

Hallinto ja viestintä, projektipäällikkö

Aino Holma
koulutussuunnittelija
Puh. 050 4732 735
aino.holma [at] metropolia.fi (aino[dot]holma[at]metropolia[dot]fi)