KOKOMA-hanke

Hanke on päättynyt syyskuussa 2020.

KOKOMA-hankkeessa kehitettiin pääosin verkossa toteutettava, korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnattu opintokokonaisuus yrittäjyysvalmiuksien ja suomen kielen taidon vahvistamiseksi. Kieli- ja kulttuuritietoinen opintokokonaisuus pilotoitiin Lahden ja Turun alueella sekä pääkaupunkiseudulla.

Opintokokonaisuuden vaikutuksia osallistujien yrittäjyysvalmiuksien vahvistumiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantumiseen arvioitiin hankkeen aikana.

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Koulutusmallin tekninen ja pedagoginen toteutus sekä verkko-ohjaukseen panostettiin hankkeessa erityisen paljon.

Hanke tavoitti korkeakoulutettuja maahanmuuttajia numeeristen tavoitteiden verran sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöä monikertaisesti yli numeeristen tavoitteiden verran. Pitkäkestoisen koulutuksen osallistujat kokivat suomen kielen taitonsa ja yrittäjyysvalmiuksiensa vahvistuneen ja koulutus rohkaisi perustamaan yrityksiä.

Tulokset avoimesti korkeakoulujen käytettävissä

Hanke tuotti korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnatun verkko-opintokokonaisuuden (MOOC, Massive Open Online Course) DigiCampukseen. Koulutuksen tueksi kirjoitettiin opettajan opas, johon mallinnettiin ja kuvattiin opintokokonaisuus ja ohjausprosessi.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)