Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta

Kotihoidon etähoidon hyvinvointi ja johtaminen työntekijöiden näkökulmasta -tutkimushankkeessa tutkitaan työhyvinvoinnin ja tulevaisuuden osaamisen vaatimuksia digitalisoituvassa ja videovälitteissä asiakastyössä.

Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen kumppaneita ovat Satakunnan (Samk), Seinäjoen (Seamk) ja Turun (TurkuAMK) ammattikorkeakoulut. Valtakunnallisessa tutkimuksessa arvioidaan kotihoidon etähoidon vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin ja etähoidon johtamista uuden teknologian käytössä digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa arvioidaan myös Covid 19 -pandemian kaltaisen poikkeustilanteen vaikutuksia etähoidon käyttöön ja kehittämiseen.

Kotihoidon haasteena on asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu sekä samanaikainen työvoiman saatavuuden vaikeutuminen. Työn haasteisiin vastaaminen vaatii myös digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä. Kasvussa on videovälitteinen etähoito, jota toteutetaan usein osana perinteistä asiakkaan kotona toteutuvaa hoitoa. Covid-19 pandemia on merkittävästi lisännyt etähoidon käyttöä ja edellyttää uutta osaamista kotihoidossa. Kotihoidon henkilöstön kokemuksia etähoidosta ja johtamista muutoksen tukena ei ole juurikaan tutkittu Suomessa ja kansainvälisestikin tutkimusta on tehty vielä rajallisesti.

Tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa etähoidon toteutuksen vaikutuksista ja merkityksestä kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja johtamiseen. Tavoitteena on selvittää pandemiatilanteen vaikutuksia etähoitoon kotihoidon kentällä sekä tuottaa käytännön työssä sovellettavan toimintamallin, jonka avulla voidaan tukea tulevaisuudessa kotihoidon onnistunutta etähoitoa.

Tutkimushankkeen aikana selvitetään muun muassa:

  • Millaisia vaikutuksia etähoidolla on työntekijöiden työhyvinvointiin sekä osallistumiseen työn toteutukseen, suunnitteluun ja kehittämiseen?
  • Miten työntekijät kuvaavat etähoidon johtamisen merkitystä etähoidon toteuttamisessa ja työhyvinvoinnin tukemisessa?
  • Miten esimiehet kuvaavat etähoidon johtamisen merkitystä etähoidon toteuttamisessa ja työhyvinvoinnin tukemisessa?
  • Mitkä ovat Covid-19 pandemian vaikutukset etähoidon toteuttamiseen ja johtamiseen sekä työhyvinvointiin?

Tutkimushankkeen toimijat ovat vanhustyö ylemmän ammattikorkeakoulu (YAMK) -tutkinnon opettajia ja opiskelijoita. Jokaisella ammattikorkeakoululla on oma työelämäkumppani, jonka kotihoidon työntekijät osallistuvat tutkimuksen toteutukseen. Työelämäkumppanit edustavat suuria kaupunkeja, keskisuuria kaupunkeja, maakuntakeskuksia ja maaseutumaisia kuntayhtymiä: Espoon kaupunki, Turun kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Uusikaupunki ja Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Tutkimushankkeen rahoittaja on Työsuojelurahasto.
Hanke käynnistyi 1.9.2021 ja päättyy 30.9.2023.

Tutkimusryhmään kuuluvat:

  • Sini Eloranta, TurkuAMK
  • Merja Hoffrén-Mikkola, Seamk
  • Sari Teeri, Samk
  • Tuula Mikkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Marjatta Komulainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Marianne Roivas, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätietoja:

Tuula Mikkola, projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
tuula.mikkola [at] metropolia.fi (tuula[dot]mikkola[at]metropolia[dot]fi)