Kuntoutujan omat tavoitteet –tutkimus osana Kelan Muutos-hankekokonaisuutta

Hanke on päättynyt.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Osallistuminen ja toimintakyky sekä Liikkuminen ja toimintakyky -osaamisalueet osallistuvat valtakunnalliseen Kelan Muutos-hankkeeseen (2015- 2019). Metropolian toteuttamassa tutkimuksessa seurataan hyvän kuntoutuskäytännön toteutumista käytänteiden implementaatiovaiheessa.

Hyvä kuntoutuskäytäntö perustuu moniammatilliseen, kuntoutujan kanssa yhdessä tehtävään suunnitteluun, jossa laaditaan kuntoutujan omat tavoitteet. Tavoitteet määritellään asiakaslähtöisesti, kuntoutujan tarpeiden ja toimintakyvyn mukaisesti. Tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen toteutusta ja tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan yksilöllisesti.

Tutkimuksessa selvitetään Goal Attainment Scaling –menetelmän (GAS) käyttöä Kelan järjestämässä kuntoutuksessa asiakaslähtöisyyden ja kuntoutujan osallisuuden vahvistamiseksi hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti, mihin kuuluu kansainvälinen terveyden, toimintakyvyn ja toimintavajauden luokitus (ICF).

Tutkimus toteutuu vuosina 2017-2018. Aineisto kerätään Kelan järjestämiltä sopeutumisvalmennuskursseilta moninäkökulmaisesti haastatellen kuntoutujia, heidän omaisiaan ja kuntoutuksen ammattilaisia. Aineiston keruu on monimenetelmällinen sisältäen myös kuntoutujien omat tavoitteeni –lomakkeen.

Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä kuntoutuksen hyviä käytäntöjä ja suunniteltaessa toimintatapoja, joilla GAS-menetelmän käyttö onnistuu parhaalla tavalla ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistoimintana.

Metropolian tutkijoina ovat kuntoutuksen (ylempi amk) yliopettaja Salla Sipari, fysioterapian tutkintovastaava Krista Lehtonen ja lehtori Nea Vänskä sekä toimintaterapian lehtori Jari Pihlava. Hallinnollista asioista vastaa osaamisaluepäällikkö Leila Lintula ja tutkimusassistenttina toimii Elisa Mattila.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Salla Sipari, vastuututkija

salla.sipari [at] metropolia.fi (salla[dot]sipari[at]metropolia[dot]fi)


p. 040 3342027

Kansaneläkelaitos, Kela.