Kyberturvaaja-hanke

Hankkeen tavoite

Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta ja näin ollen myös erittäin haavoittuvainen niihin kohdistuville häiriöille. Kyberturvallisuus on nopeasti kehittyvä ala, jonka osaaminen tarvitsee työelämälähtöistä, ketterästi uudistettavissa olevaa ja ajankohtaista työelämäkoulutusta. Kyberturvaaja-hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata tähän haasteeseen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa syntyy alueiden yritysten käyttöön työelämäkoulutuksia, ohjeita ja suosituksia, testaus- ja pilotointiympäristöjä sekä alan alueellisten toimijoiden muodostama osaajaverkosto.

Hankkeen rahoitus

Kyberturvaaja on viiden korkeakoulun yhteishanke, jonka päärahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen ESR-toimenpidekokonaisuuteen uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen.

Lisätietoa

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Projektipäällikkö
Ville Haapakangas
+358 50 5287013
ville.haapakangas [at] tuni.fi (ville[dot]haapakangas[at]tuni[dot]fi)

Yhteyshenkilö Metropoliassa

Erik Pätynen, erik.patynen [at] metropolia.fi (erik[dot]patynen[at]metropolia[dot]fi)