Kyberturvallisuuden koulutuksen kehittäminen

Digitalisaatio ja muutokset turvallisuusympäristössä haastavat koko koulutuskenttää kyberturvallisuuden osaamisvajeen paikkaamiseen. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulutason koulutuksen määrä ei riitä elinkeinoelämän tarpeisiin Suomessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun vetämää kansallisen kyberturvallisuuden koulutuksen kehittämishanketta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulujen keskinäistä kyberturvallisuuskoulutukseen liittyvää yhteistyötä ja lisätä kyberturvallisuuskoulutuksen määrällistä tarjontaa. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa korkeakoulujen henkilöstön osaamista ja kyberturvallisuuden osaajien määrää. Konkreettiset tavoitteet ovat:

  1. Tuotetaan yhteistyössä kehitettyjä, työelämän eri alojen tarpeisiin vastaavia kyberturvallisuuden opintokokonaisuuksia tutkinto-opiskelijoille.
  2. Kehitetään muille kuin korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille suunnattuja kyberturvallisuuden opintoja työelämän eri alojen tarpeisiin.
  3. Sovitaan ja otetaan käyttöön toimintamalli yhteisen kyberturvallisuuskoulutuksen tarjonnasta ja pilotoidaan yhteistä koulutustarjontaa korkeakoulujen kesken.
  4. Perustetaan kyberturvallisuuden korkeakoulutusta kehittävä, koordinoiva ja toteuttava yhteistyöverkosto, joka aloittaa toimintansa yhteiseen suunnitelmaan perustuen.

Metropolia kehittää kyberturvallisuuden opintoja

Metropolian keskeisenä tavoitteena hankkeessa on suunnitella ja toteuttaa uusi kyberturvallisuuden suuntautumisvaihtoehto tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan sekä lisätä kyberturvallisuuden opintojen tarjontaa muille suuntautumisille ja tutkinnoille sekä avoimeen ammattikorkeakouluun.

Metropolia keskittyy uusien opintokokonaisuuksien kehittämiseen. Tähän työhön liittyvät mm.

  • osaamisperustaisten opetussuunnitelmien luominen
  • oppimateriaalin tuottaminen kyberturvallisuuden alalta tieto- ja viestintätekniikan pääaineeksi
  • sisällöt avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan
  • muille tutkinto-ohjelmille soveltuvat sisällöt.

Hanke päättyy 31.12.2025.

Toteuttajat

Hankkeen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtama AMK-konsortio, jossa on mukana 14 ammattikorkeakoulua. JAMKin ja Metropolian lisäksi toteuttajat ovat Centria amk, Kaakkois-Suomen amk, Kajaanin amk, Karelia amk, Lapin amk, Laurea amk, Oulun amk, Poliisiammattikorkeakoulu, Savonia amk, Tampereen amk, Turun amk ja Vaasan amk.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Metropoliassa
yliopettaja Antti Piironen
antti.piironen [at] metropolia.fi (antti[dot]piironen[at]metropolia[dot]fi)