Laitealustariippumaton CASS-sovellus

Hanke on päättynyt.

CASS on tiedonkeruujärjestelmä, jolla voidaan kerätä tietoa ihmisten arkirutiineista erilaisissa yhteyksissä, kuten oppiminen, liikkuva työ, tuotesuunnittelu, jne.

Älypuhelinten ja tablettien valtava kasvu on helpottanut ihmisten jokapäiväisten toimintojen seurantaa ja dokumentointia. Contextual Activity Sampling on tutkimusmenetelmä, jolla seurataan tiettyyn kontekstiin liittyviä toimintoja. Tämän menetelmän tueksi on kehitetty CASS (Contextual Activity Sampling System) tietojärjestelmä.

CASS-järjestelmä tarjoaa hallintapalvelut kyselyjen luomiseen ja kyselytulosten tallentamiseen. CASS-Q Client eli CASS-sovellus on tarkoitettu tutkimuksen kohteeksi valittujen henkilöiden käyttöön. CASS-sovelluksen avulla tutkimukseen osallistuvat henkilöt hakevat kyselyt taustajärjestelmästä ja vastaavat kyselyihin.

CASS-sovelluksen pitää toimia yleisimmillä älypuhelimilla, tableteilla ja mieluusti myös PC:llä. Sen sijaan, että kehitettäisiin erilliset sovellukset Android-puhelimille ja tableteille, iPhonelle ja iPadille, MacBookille, Windows PC:lle ja Windows Phonelle, hanke on kehittänyt yhden HTML5-ohjelmistoarkkitehtuurin, mikä tukee yleisimpiä laitealustoja.

Kun HTML5 Media -rajapinnat ja selainmoottorit kehittyvät, ovat samat palvelut tulevina vuosina käytettävissä myös vakioselaimissa. Tämä ohjelmistoarkkitehtuuri laajentaa CASSin hyödyntämismahdollisuuksia, koska tutkijoiden ei enää tarvitse hankkia erillisiä laitteita CASS-sovellusta varten, vaan tutkittavat voivat käyttää omia tuttuja laitteitaan vastatessaan kyselyihin.

CASS-Hankkeessa kumppaneina ovat Aalto yliopisto, Helsingin yliopiston ja Turun yliopisto.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)