Latokartanon koulun energia- ja sisäoloselvitys

Hanke on päättynyt.

Latokartanon peruskoulun ala-aste Helsingin Viikissä otettiin käyttöön syksyllä 2009. Rakennuksessa sovelletaan energiaa säästäviä ratkaisuja.

Osa luokkahuoneista on toteutettu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon yhdistelmällä, ns. hybridi-ilmanvaihdolla. Luokkatilojen ilman lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta seurataan mitta-anturein; mikäli pitoisuus nousee korkeaksi, painovoimaista ilmanvaihtoa tehostetaan EC-moottorein varustetuilla apupuhaltimilla.

Luokkahuoneista lämmennyt poistoilma siirtyy säleikköjen kautta aulatilaan, josta ilma siirtyy painovoimaisesti poistoilmatornin kautta ulos. Ratkaisulla tähdätään sähköenergian säästöön; jatkuvasti käyvät puhaltimet on korvattu ajoittain tarpeen mukaan käyvillä matalapaineisilla apupuhaltimilla. Osassa rakennusta on tavanomainen koneellinen ilmanvaihto. Rakennuksen katolla on aurinkosähköpaneeleja, joiden tuottama energia käytetään invertterien avulla rakennuksen sähköjärjestelmään.

Hankkeessa seurataan talotekniikkajärjestelmien toimintaa ja toteutetaan eri vuodenaikoina intensiivimittausjaksoja, jolloin tutkitaan uusien järjestelmien toimivuutta ja niillä saavutettavia hyötyjä. Mittauksin selvitetään mm. luokkahuonetilojen toteutuvia ilmavirtoja ja lämpötilaoloja, tarpeenmukaisen ilmanvaihdon säädön toimintaa, luokkien valaistus- ja äänioloja sekä aurinkosähköjärjestelmällä hyödyksi saatavan energian määrää.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi