LCDA - tuotteiden elinkaarenhallinnan tehostaminen

Hanke on päättynyt 28.2.2013.

Millainen on tuotteen elämä? - Metropolia ja VTT tutkivat uusia tapoja tuotteen elinkaaren seurantaan

Tuotteen elinkaaren hallinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Metropolian Electria-tutkimusyksikön, VTT:n ja useiden yrityskumppaneiden kaksivuotisessa Life Cycle Data Acquisition yhteistyöhankkeessa tutkittiin uusia tapoja seurata elektroniikka-, kone- ja metallituoteteollisuuden tuotteiden elämää ja tehostaa niiden elinkaarihallintaa.

Tuote kulkee elinkaarensa aikana monia polkuja. Usein sellaisiakin, joita on vaikea jäljittää. Vastikään päättyneen LCDA-hankkeen tavoitteena oli löytää uusia tapoja hyödyntää yksittäisiin tuotteisiin liitettyjä tunnistetietoja sekä kerätä tietoa tuotteen elinkaaren eri vaiheiden tapahtumista, esimerkiksi valmistusprosessivaiheista, logistiikasta, huoltotoimenpiteistä, käyttöolosuhteista ja -ajasta sekä kierrätyksestä.

- Tähän mennessä tiedonkulku tuotteen elinkaaresta on katkennut siinä vaiheessa, kun tuote siirtyy valmistajalta käyttäjälle, tai viimeistään, kun käyttäjä toimittaa tuotteen kierrätykseen. Olemme rakentaneet siltaa, jotta tiedon kulku jatkuisi kierrättäjälle ja kierrättäjältä takaisin valmistajalle, tiivistää hankkeen projektipäällikkö Antti Laurikainen Metropoliasta.

Tuotteita voidaan merkitä niiden elinkaaren aikana sarjanumeroilla, viivakoodeilla ja RFID-tunnisteilla. Hankkeessa tutkittiin tunnistusmenetelmien soveltuvuutta erityyppisille tuotteille elinkaaren eri vaiheissa. Tuotteista kerätyt tiedot tallennetaan pilvipohjaiseen tietokantaan; itse tuotteisiin tai tunnisteiden muisteihin ei tallenneta tietoa. Näin tieto tuotteista on luettavissa ja muokattavissa tietokannassa myös silloin kun itse tuote ei ole käsillä, mutta koodi tiedetään. Jotta järjestelmä toimii maailmanlaajuisesti, on jokaisen tuotteen tunnistenumero oltava uniikki ja tämä edellyttää globaalisti standardoitujen merkitsemistapojen käyttämistä.

Elinkaarihallinnalla merkittäviä säästöjä ja materiaalitehokkuutta

Hankkeen tuloksena saavutettiin selkeä ymmärrys tarvittavista järjestelmistä ja prosesseista, joilla tuotteiden koko elinkaaren kattava seuranta ja tiedonkeruujärjestelmä saadaan toteutettua. Järjestelmän toimivuutta pilotoitiin yhteistyöyritysten kanssa testituotteiden elinkaaren eri vaiheissa. Tulokset osoittivat, että huolellisesti toteutetulla seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmällä on mahdollista saada merkittäviä säästöjä ja toiminnan tehostamismahdollisuuksia mm. valmistus-, logistiikka-, kunnonvalvonta-, korjaus- ja kierrätysprosesseissa.

Projektin tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä suomalaisen kappaletavarateollisuuden, sekä niille palveluja tarjoavien yritysten prosesseissa. Yksikkötasoisesta tunnistamisesta hyötyy koko arvoketju, esimerkiksi

  • valmistaja saa tarkkaa, ajantasaista tietoa tuotteen elinkaaren vaiheista
  • huoltopalveluja tarjoava yritys saa tuotteen huoltohistorian sekä tiedot sopivista varaosista ja ohjelmistopäivityksistä
  • kierrätyspalveluja tarjoava yritys saa käyttöönsä tuotteesta talteen otettavien arvomateriaalien määrät, sijainnit ja purkuohjeet.

Tutkitun toimintamallin laajamittainen käyttöönotto vaatii yrityksiltä suunnitelmallista otetta ja strategisia päätöksiä, jotta koko arvoketju saadaan mukaan järjestelmän piiriin. Teknisesti kaikki tarvittavat järjestelmän komponentit ovat jo olemassa ja yleisesti saatavilla hyväksyttävällä kustannustasolla. Projekti on jo poikinut osallistuneissa yrityksissä jatkokehityshankkeita.

Tekesin rahoittamassa tutkimushankkeessa olivat Metropolian ja VTT:n lisäksi mukana Teknologiateollisuus, Vantaan Innovaatioinstituutti, KONE, Tieto, Enics, Stera Technologies, Smartrac, ToP Tunniste, GS1 Finland, Thermo Fisher ja Akkuser.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa Tekesin hankegalleriassa.

Tutustu Electria Factoryyn

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)