Lempeä hoiva - Hy­vin­voin­tia hoi­va­ko­tien hen­ki­lö­kun­nal­le ja asukkaille

Hoivatyöhön tarvitaan toimintamalleja, jotka mahdollistavat työntekijöiden osallistumisen oman työnsä kehittämiseen sekä vahvistavat lääkkeettömien ja luovien menetelmien osaamista ja käyttöönottoa hoivatyön arjessa.

Lempeä hoiva -hankkeessa luodaan esihenkilöitä ja hoivatyöntekijöitä osallistaen ja palvelumuotoilun keinoin lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli hoivayksiköiden käyttöön. Mallin kehittämisessä on mukana kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoita sparraamassa luovien ja taidelähtöisten menetelmien avulla esihenkilöiden ja hoivahenkilöstön valmennuksia, työpajoja ja hoivayksiköissä järjestettäviä toimintakokeiluja.

Lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli mahdollistaa lääkkeettömien menetelmien käytön tunnistamisen, kehittämisen ja käyttöönoton hoivakodin arjessa mahdollisimman helposti ja mahdollisimman pienin ajallisin panostuksin. Kehitettyä käyttöönoton mallia voidaan hyödyntää jatkossa muidenkin toimintatapojen jalkauttamisessa omassa tai muissa hoivayksiköissä. Pitkällä aikavälillä osaamista, osallisuutta ja uusia toimintatapoja lisäävä toimintamalli voi edistää alan veto- ja pitovoimaa.

Hanke toteutetaan 1.9.2023-30.6.2025 Uudenmaan liiton AKKE-rahoituksella.

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat

  • Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa ovat mukana

  • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue,
  • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
  • Betesda-säätiö.

Lisätietoja

Lehtori Carita Hand
p. 040 630 2416
Carita.Hand [at] metropolia.fi (Carita[dot]Hand[at]metropolia[dot]fi)