Liikkuminen älykkäämmäksi tutkimuksen tuella

Suomen liikenne- ja viestintäministeriö.Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.Väylävirasto ent. Liikennevirasto.

Hanke on päättynyt.

Joustavasta, ruuhkattomasta ja päästöttömästä liikkumiskulttuurista hyötyvät kaikki. Siihen pääseminen tarvitsee tuekseen tutkimusta. Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto rahoittavat Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa tutkimusjohtajan Professor of Practice -tyyppiseen kolmivuotiseen tehtävään 3.11.2016 - 2.11.2019. Tehtävään valittiin dosentti, KT Arto O. Salonen.

Liikkumispalvelut tutkimuksen keskiössä (Mobility as a Service – MaaS)

Älykkäät, vähäpäästöiset ja integroituvat ihmisten ja tavaroiden liikkumisratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia palveluliiketoiminnan kehittämiselle. Uusien liikkumisratkaisujen saaminen kaikkien ulottuville edellyttää insinööritieteiden lisäksi tietoa ihmisten käyttäytymisestä ja yhteiskunnallisen muutoksen piirteistä. Tutkimuskohteina ovat:

(a) Liikkumispalvelukokeilut. Systemaattisiin ja laaja-alaisiin kokeiluihin liittyvät toimintatutkimukset erilaisissa ympäristössä, joissa uusia ratkaisuja testataan oikeilla asiakkailla.

(b) Liikkumiskäyttäytymisen ymmärtäminen. Uusien liikkumispalvelujen hyväksyttävyyteen ja torjuntaan liittyvien tekijöiden tunnistaminen ja analysoiminen.

Tarkoituksena on aikaansaavan kansallisen ja kansainvälisen tutkimusverkoston rakentaminen ja tukeminen. Lisäksi tutkimus integroituu osaksi Metropolian sisäistä monialaisuutta, sillä älykkään liikkumisen ratkaisut ovat Metropolian tutkimus- ja kehitystoiminnan kärki. Monialaisissa innovaatio-opinnoissa (Minno® -konsepti) logistiikkaa, palvelumuotoilua ja liiketoimintaa opiskelevat opiskelijat ratkovat yhteisesti älykkääseen liikkumiseen liittyviä haasteita.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Kuuntele Salosen haastattelu Puheen Päivässä

Lue tulevaisuuden visiosta: Salonen, A. (2016). Tulossa parempaa? Liikkuminen muuttuu palveluksi. UAS Journal 4/2016.