Liikkuvan Arjen Design -hanke

Hanke on päättynyt.

Liikkuvan Arjen Design -projektin lähtökohtana oli havaittu muotoiluosaamisen ja ympäristömyönteisen suunnittelun tarve joukkoliikenteeseen, asemaympäristöihin, pyöräilyyn ja jalankulkuun liittyvissä ratkaisuissa.

Kehittämiskohteina olivat:

  1. pyöräilijäystävällisten palvelujen ja ratkaisujen suunnittelu uudelle Kivistön alueelle
  2. pyöräkeskuskonseptin kehittäminen ja pilotointi Helsingissä
  3. pääradan asemaympäristöjen parantaminen yhteistyössä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa

Näiden kautta saatiin kerättyä kattavasti tietoa ja kokemuksia toimintamalleista, joita voidaan hyödyntää myös muilla alueilla. Työ jatkuu Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittamassa Liikkuvaa arjen design - Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin -projektissa 2013 - 2016.

Kohderyhminä olivat pääkaupunkiseudun kaupunki- ja liikennesuunnittelusta vastaavat, julkisen liikenteen käyttäjät, pyöräilijät ja jalankulkijat sekä muotoilualan nykyiset ja tulevat ammattilaiset.
Yhteistyökumppaneiksi saatiin keskeiset pyöräilyn edistämisen parissa pääkaupunkiseudulla toimivat organisaatiot (mm. ohjausryhmässä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Vantaan kaupungin Kivistö-projekti, HKL, HSL, VR, Liikennevirasto, Helsingin polkupyöräilijät Hepo ry, Ympäristöministeriö). Projektin status osana virallista World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden ohjelmaa lisäsi osaltaan näkyvyyttä kumppaneille ja muille kiinnostuneille.

Asetetut tavoitteet toteutuivat kaiken kaikkiaan hyvin. Projektissa syntyneet 31 tuote- ja palvelukonseptia on koottu Liikkuvan arjen designia -julkaisuun (myös englanniksi) ja ovat lisäksi vapaasti saatavilla projektin verkkosivuilla.

Hankkeessa syntyi lisäksi osallistavan suunnittelun työskentelymalli, Liikkuvan arjen työhuone, johon kaikki kiinnostuneet kaupunkilaiset - muotoilijat, kaupunkisuunnittelijat, opiskelijat, pyöräilijät, palveluntarjoajat - ovat tervetulleita oppimaan toisiltaan. Kohtaamisissa viritellään ajatuksia ja pontta paitsi omaan arkeen, myös yhteistyöhön jaettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Liikkuvan arjen verkkosivut
Hankkeen wikityöskentelytila

Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013.