Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Hanke on päättynyt.

Projekti edistää Helsingin pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta, jossa visioidaan Kampissa
toimivan Pyöräkeskuksen lisäksi alueellisia keskuksia täydentämään pyöräilijöille tarjottavia palveluja.

Tuloksena syntyy suunnitelmia palveluelementeistä koostuvalla pyöräkeskukselle 2.0. Elementeistä voi rakentaa erilaisia kokonaisuuksia eri puolille kaupunkia, jotka vastaavat liikkujien tarpeisiin.

Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimaa projektia osarahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto. Toimenpiteet perustuvat aiemman Liikkuvan Arjen Design -hankkeen (EAKR 2011 - 2013) tulosten jatkokehittämiseen.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi 

Hankkeen nettisivut.