Live Baltic Campus - kaupunkisuunnittelun kehittäminen yhteiskehittelyn keinoin

Hanke on päättynyt 31.03.2018.

Live Baltic Campus -hankkeen kumppanikaupungit – Turku, Helsinki, Uppsala, Tukholma, Tartto ja Riika – kartalla.

Korkeakoulujen fyysisen ja sosiaalisen sijainnin merkitys kaupunkisuunnittelussa on kasvamassa niiden roolin laajentuessa yhä vahvemmin aluetta kehittäviksi innovaatioympäristöiksi.

Live Baltic Campus -hankkeessa kuusi Itämeren alueen korkeakoulua testaavat muotoilun ja osallistavan suunnittelun menetelmiä omassa kampuskehittämisessään, jakavat havaintojaan ja kehittävät yhdessä toimintamallia parempaan kaupunkikehittämiseen. Kumppaneina hankkeessa ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Latvian, Tarton, Tukholman, Turun, ja Uppsalan yliopistot sekä Helsingin kaupunki ja Riga Planning Region. Lisäksi mukana ovat Uudenmaan liitto ja Turun kaupunki.

Käytännössä hanke koostuu sekä alueellisista kampuskehityspajoista paikallisten toimijoiden kanssa että neljästä alueiden välisestä Livable City Forum -tapahtumasta, joissa kerrytetään yhteistä osaamista osallistavaan suunnitteluun.

Tuloksena syntyy viisi alueellista kampuskehittämissuunnitelmaa, joissa on huomioitu eri toimijoiden yhteistyö, linkittyminen kaupungin muutosprosesseihin sekä tilallinen yhteys kampuksen ja ympäristön välillä. Hanke perustuu korkeakoulujen ja kaupunkien väliselle yhteistyölle, jonka avulla pilottitoteutuksissa havaitut hyvät käytännöt voidaan poimia myös kaupunkien muihin aluekehitystoimiin.

Metropolian koordinoima hanke toteutetaan aikavälillä 10/2015-3/2018 EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman ja Varsinais-Suomen liiton osarahoituksella.

Hankkeen tulokset (englanniksi)

Helsingin pilottina Myllypuron kampus

Helsingin pilottina hankkeessa on Metropolian tuleva Myllypuron kampus, jonka toimijayhteisöä kehitetään yhdessä kaikkien toimijoiden – niin opiskelijoiden, työntekijöiden, alueen asukkaiden kuin liike-elämänkin – kesken. Helsingin pilotin toteuttavat yhteistyössä Metropolia ja Helsingin kaupunki.

Metropolia keskittää toimintansa 20 toimipisteestä neljälle kampukselle asteittain vuoteen 2019 mennessä. Helsingin Myllypuroon rakennetaan täysin uusi kampus Kehä I:n ja metroradan varrelle. Valmistuttuaan se on Metropolian suurin kampus: siitä tulee noin 6000 opiskelijan ja 500 työntekijän opiskelu- ja työpaikka. Myllypuron kampus valmistuu kahdessa vaiheessa elokuussa 2018 ja syyskuussa 2019. Metropolian muut kampukset tulevat sijaitsemaan Helsingin Arabianrannassa, Espoon Leppävaarassa ja Vantaan Myyrmäessä.

Myllypuron kampukselle siirtyvät Metropolian toiminnoista sosiaali- ja terveysala, rakennus- ja kiinteistöala, korkeakoulun johto ja keskitetyt yhteiset toiminnot. Lisäksi kampukselle tulee koulutustoimintaan tarvittavia liikunta-, terapia- ja laboratoriotiloja. Modernit kirjaston palvelut sekä Positia-hyvinvointipalvelut tulevat myös Myllypuron asukkaiden käyttöön. Uudesta kampuksesta on näin tulossa vahva hyvinvoinnin keskus Helsinkiin.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Päivi Keränen
p. 040 184 1952

paivi.keranen [at] metropolia.fi (paivi[dot]keranen[at]metropolia[dot]fi)