Living Portfolio - muuttuvaan työelämään -hanke kehittää luovan alan työnantajien ja nuorten työnhakijoiden kanssa uusia luovien alojen työnhaun malleja ja järjestää koulutusta työllistymisen tueksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda nuorten työllistymistä edistävä elävä portfoliomalli, joka kohtaa työelämän ja rekrytoinnin tarpeet sekä toimii luovien alojen projekti- ja keikkatalouden kentässä jatkuvaa työllistymistä edistävänä ja vahvistavana kestävänä toimintamallina. Hyödyntämällä uusia audiovisuaalisia teknologioita ja nuoren oman elävän ja alati muuttuvan kokemus- ja osaamishistorian tarinallistamista, saadaan luotua nuorille toistuvaistyöttömille älykäs, kestävä ja tasa-arvoinen elävä työnhaun portfoliomalli.

Hankkeessa työllistymispalveluiden, työnantajien ja koulutuksen asiantuntijaryhmän sekä nuorten kohderyhmän kanssa yhteiskehitetään uusia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntävä älykäs työnhaun portfoliomalli kohtaamaan työelämän ja rekrytoinnin odotuksia. Asiantuntijaryhmän kanssa tunnistetaan työelämän muuttuvia tarpeita ja keskitytään nuorten työnhakijoiden työelämä- ja metataitojen esiin tuomiseen työnhaun prosesseissa, sekä etsitään ratkaisuja osaamisperusteisen työnhaun kehittämiseen uuden portfoliomallin avulla. 

Hankkeen kesto 

01.09.2020 - 30.04.2022

Rahoittajat 

Euroopan sosiaalirahasto ESR, Hämeen ELY-keskus ja Metropolia Ammattikorkeakoulu

Yhteistyössä

Ohjaamo Helsinki