Living Portfolio - muuttuvaan työelämään -hanke

Hanke on päättynyt 30.4.2022.

Luovan ja audiovisuaalisen alan Living Portfolio - muuttuvaan työelämään -hanke kehitti työnantajien ja nuorten työnhakijoiden kanssa uusia työnhaun malleja ja järjesti koulutusta työllistymisen tueksi.

Mikä on elävä portfolio?

Osaamisportfolio auttaa keräämään työnhakijan taidot ja esittäytymisen kokonaisuudeksi työnhakua varten. Elävä portfolio kokoaa työnäytteet ja osaamisen verkkoalustalle. Portfolioon voi tuottaa osaamisperustaisen työnhakuvideon, digitarinan tai tekstin. Näiden avulla voi esitellä omaa osaamista ja taitoja työnhakutilanteessa.

Osaamisportfolio ei korvaa hakemuskirjettä ja CV:tä, vaan sen avulla voi tuoda esiin hakijan persoonan ja osaamisen perinteisten työnhaun dokumenttien rinnalla.

Hankkeen tulokset

Hanketta toteutettiin ajalla 01.09.2020 - 30.04.2022. Nuorille toistuvaistyöttömille luotiin älykäs, kestävä ja tasa-arvoinen elävä työnhaun portfoliomalli. Kehittämistyössä hyödynnettiin uusia audiovisuaalisia teknologioita ja nuoren oman elävän ja alati muuttuvan kokemus- ja osaamishistorian tarinallistamista.

Hankkeen tavoitteena oli luoda nuorten työllistymistä edistävä, elävä portfoliomalli. Sen tarkoitus oli saada työelämän ja rekrytoinnin tarpeet kohtaamaan. Lisäksi portfoliomalli toimi luovien ja audiovisuaalisten alojen projekti- ja keikkatalouden kentässä jatkuvaa työllistymistä edistävänä ja vahvistavana, kestävänä toimintamallina.

Älykäs työnhaun portfoliomalli yhteiskehitettiin yhdessä

  • työllistymispalveluiden,
  • työnantajien,
  • koulutuksen asiantuntijaryhmän
  • ja nuorten kohderyhmän kanssa.

Asiantuntijaryhmän kanssa tunnistettiin työelämän muuttuvia tarpeita ja keskityttiin nuorten työnhakijoiden työelämä- ja metataitojen esiin tuomiseen työnhaun prosesseissa. Lisäksi etsittiin ratkaisuja osaamisperusteisen työnhaun kehittämiseen uuden portfoliomallin avulla, kohtaamaan työelämän ja rekrytoinnin odotuksia.

Älykkään työnhaun portfoliomallin kehittämisessä hyödynnettiin uusia teknologoita ja digitaalisia ratkaisuja. Tutustu aiheeseen tarkemmin verkkojulkaisussa:

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto ESR, Hämeen ELY-keskus ja Metropolia Ammattikorkeakoulu

Yhteistyössä

  • Ohjaamo Helsinki
  • Kukunori ry
  • Helsinki XR Center
  • Angel Films

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)