LUME - Luovat metaversumissa -hanke

Hankkeen tavoitteet

Luova toiminta metaversumissa on tunnistettu, mutta sen roolia nuorten digitaitoisten luovan alan toimijoiden ansaintamallina ja ansainnan kasvupotentiaalina ei ole systemaattisesti kartoitettu Suomessa. LUME-hanke tuotti esiselvityksen, joka auttaa ymmärtämään, miten luovan alan sisällön tekijät ja tuottajat voivat hyödyntää metaversumia osana ansaintamallejaan. Samalla paikannettiin myös, millaisia osaamishaasteita koulutuksen tulee huomioida, jotta alalle koulutettavista voi tulla web3.0 kehityksen edelläkävijöitä.

Hanke vei eteenpäin Creathon* ja Vevent-hankkeiden puitteissa tehtyä kehittämistyötä.

Yhteystiedot

YTT, FL Katri Halonen
Projektipäällikkö
+358 50 362 6407
katri.Halonen [at] metropolia.fi (katri[dot]Halonen[at]metropolia[dot]fi)

TaT Oona Tikkaoja
tutkija
+358 400 349 213
oona.tikkaoja [at] humak.fi (oona[dot]tikkaoja[at]humak[dot]fi)

Luovat web3-ajassa – Unelmia, haasteita ja ansaintamahdollisuuksia esiselvitysraportti on julkaistu

Kirja on matkaopas niille kulttuurin tekijöille ja tuottajille, jotka etsivät perusteltua tietoa web3:n ansaintamahdollisuuksista omalla alallaan. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa ymmärtämään, miten koronan erityisen vahvasti rokottamat nuoret freelancer-taiteilijat voivat hyödyntää metaversumialustoja osana ansaintamallejaan. Samalla paikannetaan, kuinka voidaan jatkossa tukea nuorissa olevaa potentiaalia. Tällöin heistä tulee web3-kehityksen edelläkävijöitä, joille on tulevaisuudessa kasvavaa kysyntää myös yrityksissä.

Lue ja nappaa parhaat vinkit itsellesi Luovat web3-ajassa – Unelmia, haasteita ja ansaintamahdollisuuksia

Web3 - Pikaopas luovalle tekijälle on julkaistu

Oppaan tarkoitus on antaa luovan alan tekijöille perustiedot web3-ympäristössä toimimiseen. Teos on suunnattu erityisesti pienille ja aloitteleville toimijoille. Painopiste on kuvataiteessa, musiikissa, muotoilussa ja muodissa. Oppaassa kuvataan, millaisia sisältöjä luovan alan tekijät tällä hetkellä tuottavat web3:ssa, millaisia pelisääntöjä web3:ssa toimiminen edellyttää ja millaisia mahdollisia ansaintalogiikoita siellä on mahdollista luoda. Erityisesti paneudutaan metaversumi alustoilla toimimiseen ja taide- ja kulttuurituotteiden myymiseen siellä.

Tiiviisti tietoa löydöksistä Luovat metaversumissa -blogista

Blogisarjassa keskustellaan metaversumin kehittymisen myötä avautuvista uusista toiminta- ja ansaintamahdollisuuksista sekä ajankohtaisista ilmiöistä. Blogissa julkaistaan asiantuntijatekstejä, haastatteluja ja kantaa ottavia tekstejä, videoita, podcasteja tai niiden yhdistelmiä. Lue lisää: Luovat metaversumissa blogista

Esitykset ja digitalisaatio – missä mennään?

Seminaarissa kuultiin esittävien taiteiden tekijöitä, jotka työskentelevät XR ulottuvuuksien kanssa sekä kuultiin ja keskusteltiin taiteilijan ansaintalogiikasta metaversumissa. Seminaarissa puhujina olivat hanketoimijoiden lisäksi monimedia-koreografi ja väitöstutkija Hanna Pajala-Assefa sekä Love Simulation EVEn taiteellinen johtaja Eero Tiainen ja tuottaja Matilda von Weissenberg.

Euroopan Unionin sosiaalirahaston osarahoittama seminaari järjestettiin Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen Digital Leap -hankkeen ja Metropolian Luovat metaversumissa -hankkeen yhteistyönä Arabianrannassa (ja etäyhteydellä) 14.4.2023.