LUME - Luovat web3 -ajassa

Luovien alojen sisältöjen tekijöille ja tuottajille metaversumi, DAOt, NFT’t ja DeFi-ratkaisut tarjoavat uusia ansaintamalleja

Nämä web3 ajan toimintamallit vaativat uudenlaista digitaalista osaamista ja myös ansaintamallien osaamista. Luovat web3 ajassa kehittää luovan alan sisällöntekijöiden ja välittäjien web3 ympäristössä tarvittavaa osaamista ja uudistaa samalla laajasti kotimaista luovan alan koulutusta vastaamaan web3 ajan vaatimuksia tuottaen pitkäaikaista muutosta luovan alan innovaatio- ja sen kautta kasvupotentiaaliin.

Hanke pohjautuu Luovat metaversumissa esiselvityshankkeeseen, jossa on paikannettu kehittymisen esteenä olevat vajeet digitaalisessa osaamisessa.

Kohderyhmä

Luovilla ja kulttuurialoilla toimivat työikäiset, luovan alan web3 kouluttajien ekosysteemi julkisella-, yksityisellä ja kolmannella sektorilla, Keskiasteen ja korkea-asteen luovien ja kulttuurialojen ammatteihin kouluttautuvat valmistumisvaiheen opiskelijat, Erilaisissa muutostilanteissa olevat työnantajat ja työntekijät sisältäen myös kulttuurialan sisällön tekijät ja tuottajat muilla toimialoilla (esim. ICT-ala, jonka kanssa tehtävä yhteistyö tähtää innovaatioiden pilotoinnin kautta syntyvän uuden rajapintaosaamisen juurtumiseen).

Seuraa tiedotuskanaviamme ja tule mukaan

Luovat web3-ajassa nojaa esiselvitykseen, jossa on tutkittu monipuolisesti web3-murrosta. Lue ja nappaa parhaat vinkit itsellesi Luovat web3-ajassa – Unelmia, haasteita ja ansaintamahdollisuuksia

Tiiviisti tietoa löydöksistä asiantuntijateksteinä LUME blogissa

Hankkeen kotisivulle kertyy tietoa hankkeen keskeisistä tuloksista, tilaisuuksista ja mahdollisuuksista kehittää kanssamme web3-ratkaisuja

Toteuttajat

Kehittämistyötä tekee kotimaiset kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulut Metropolia Ammattikorkeakoulu (koordinoija), Arcada, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Lisävoimia vaikuttavuuteen ja uuden osaamisen juurruttamiseen tuo Hämeen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Katri Halonen, projektipäällikkö Metropolia AMK
katri.halonen [at] metropolia.fi (katri[dot]halonen[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 3626 407