Hankkeen tavoitteet

Luova toiminta metaversumeissa on tunnistettu, mutta sen roolia nuorten digitaitoisten luovan alan toimijoiden ansaintamallina ja ansainnan kasvupotentiaalina ei ole systemaattisesti kartoitettu Suomessa. LUME-hanke tuottaa esiselvityksen, joka auttaa ymmärtämään, miten koronan erityisen vahvasti rokottamat nuoret freelancer-taiteilijat voivat hyödyntää metaversumeita osana ansaintamallejaan. Samalla paikannetaan myös, kuinka voidaan jatkossa tukea nuorissa olevaa potentiaalia, jossa heistä tulee web3.0 kehityksen edelläkävijöitä, joille on tulevaisuudessa kasvava kysyntä myös yrityksissä.

Hanke toteutetaan 1.9.2022-30.10.2023. Tulossa on  aamukahvitilaisuus sekä julkaisuja, joiden avulla pääset katsomaan tuloksiamme.

Hanke vie eteenpäin Creathon* ja Vevent -hankkeiden puitteissa tehtyä kehittämistyötä. 

Yhteystiedot

YTT, FL Katri Halonen
Projektipäällikkö
+358 50 362 6407
katri.Halonen [at] metropolia.fi

KT, FM Laura-Maija Hero
tutkija
+358 40 179 1409
laura-maija.hero [at] metropolia.fi

TaT Oona Tikkaoja
tutkija
+358 400 349 213
oona.tikkaoja [at] humak.fi