Me ollaan sankareita kaikki-osahanke
Luova taidetoiminta sosiaalisessa kuntoutuksessa

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hanke on päättynyt.

Hanke on osa Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallista kehittämishanketta (SOSKU) 2015-2018, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään saavuttamaan ja palauttamaan kuntoutuvan henkilön kyky selviytyä arkipäivän välttämättömistä toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista.

Metropolia Ammattikorkeakoulu kehittää SOSKU-hankkeen Me ollaan sankareita kaikki -osahankkeessa taidelähtöisiä menetelmiä sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa. Tavoitteena on tuottaa alan ammattilaisten käyttöön kokemuksia, tietoa ja työtapoja taidelähtöisten menetelmien käyttöön osana sosiaalista kuntoutusta sekä sosiaalisen kuntoutuksen määrittelyn tueksi. Hankkeen tuloksena syntyy myös "Elämäni sävelet" -toimintamalli, jota voidaan hyödyntää laajasti etenkin ryhmäperusteisten, vertaistukeen nojaavien sosiaalisen työn prosessien työvälineenä.

Kehittämisessä keskeistä on asiakaslähtöinen lähestymistapa, joka nojaa kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitykseen sekä sensitiivisen pedagogisen ohjauksen näkökulmaan (Huhtinen-Hildén 2012). Ohjatun luovan prosessin avulla on mahdollisuus luoda narratiivi omasta elämästä - ”toisenlainen tarina”, joka voimauttaa ja lisää hallinnan tunnetta omaan elämään. Yhteisöllisellä, ohjatulla taideprosessilla luodaan osallisuuden ja voimaantumisen kokemuksia, ”oman elämän sankaruutta”. Sillä on vaikutuksia toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja aktivisuuden lisääntymiselle sekä elämänhallinnan ja voimavarojen kehittymiselle. Siten interventiolla parannetaan asiakkaiden kuntoutumisedellytyksiä. Kehittämistyö hankkeessa toteutetaan toimintatutkimuksellisella otteella.

Metropolian osahankkeen projektipäällikkönä ja tutkijana toimii lehtori Laura Huhtinen-Hildén (FT, MuM, musiikkiterapeutti) ja hänen kanssaan taidetoiminnan interventiota sosiaaliseen kuntoutukseen kehittää lehtori Päivi Rahmel (KM, työnohjaaja, psykodraamakouluttaja), musiikkipedagogi, projektituottaja Minna Lamppu (musiikkipedagogi YAMK) sekä projektituottaja Elina Ala-Nikkola (kulttuurituottaja YAMK). Hankkeen henkilöstöllä on pitkä kokemus ja tietopohja soveltavien ja osallistavien taidelähtöisten prosessien toteuttamisesta ja merkityksistä.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen julkaisuja:

Huhtinen-Hildén, Laura & Lamppu Minna (toim.), 2018:
Odottamattomia aarteita – Ilmaisua, leikillisyyttä ja luovaa toimintaa ryhmässä (pdf)

Blogiteksti Odottamattomia aarteita luovuuden avulla (Huhtinen-Hildén 2018)

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö Laura Huhtinen-Hildén
p. 050 401 3469
laura.huhtinen-hilden [at] metropolia.fi (laura[dot]huhtinen-hilden[at]metropolia[dot]fi)

Projektituottaja Minna Lamppu 1.9.2017 alkaen
p. 040 7577 580
minna.lamppu [at] metropolia.fi (minna[dot]lamppu[at]metropolia[dot]fi)