MEDAIA - Median avoimet innovaatioalustat

Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.6Aika-strategia.

Hanke on päättynyt 31.08.2017.

Hankkeen tarkoituksena on uudenlaista liiketoimintaa synnyttävien media-alan avointen innovaatioalustojen kehittäminen ja verkostoiminen toisiinsa. Tavoitteena on Helsingin ja Tampereen vahvuuksia yhdistäen luoda valmiudet uudenlaisten media-alan tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittelyyn yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä.

Hanke on samalla kaupunkikehittämisen pilotti, jossa luodaan yhteisiä malleja ja menetelmiä 6aika-ohjelman kaupunkiseutujen käyttöön. Hankepartnerit ovat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Metropolia sekä yrityskumppanina Yle. Kaupunkisuunnittelupiloteissa TAMK koordinoi kokeiluja Tesoman kaupunginosassa ja Metropolia Vallila-Arabiaranta-Pasila -alueella.

Pääkaupunkiseudulla tuloksena on viisi avoimeen innovointiin perustuvaa mediapilottia yritysten, julkisen sektorin, korkeakoulujen ja kaupunkilaisten yhteistyössä. Hanke luo osaamista avoimeen innovointiin perustuvaan yhteistyöskentelyyn, joka lisää eri toimijoiden tietämystä toisistaan ja rakentaa yhteiskehittämisen malleja ja verkostoja.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö
Mari Silver
p. +358 40 334 6962

mari.silver [at] metropolia.fi (mari[dot]silver[at]metropolia[dot]fi)