Media kestävän kehityksen, sananvapauden ja demokratian edistäjänä

Media kestävän kehityksen, sananvapauden ja demokratian edistäjänä -hankkeen ensisijainen tavoite on lisätä media-alan opiskelijoiden ja tulevien toimittajien tietämystä kestävän kehityksen teemoista sekä tarjota näkökulmia ja työkaluja monimutkaisten kysymysten käsittelyyn.

Hanketta koordinoi Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes. Hanketta rahoitetaan Ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuesta.

Lisätietoja

Sami Huohvanainen, projektipäällikkö Metropolia AMK

Viestintä ja kehitys -säätiö