MEDIOS-hanke

Hanke on päättynyt.

MEDIOS on innovatiivinen, monialainen hanke jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää avoimen lähdekoodin ohjelmia, sosiaalista mediaa ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä hyödyntäviä matalan kynnyksen tuotantomalleja kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointialojen työkaluiksi aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen.

Hankkeen keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia ovat:

  • Parhaiden kansainvälisten käytäntöjen lokalisointi ja soveltaminen. MEDIOS juurruttaa kansainvälisesti kehitettyjä avointen ohjelmistojen oppaita (Flossmanuals) ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä (Digitales) Suomeen.
  • Uusien työkalujen ja menetelmien kehittäminen. Yhteisöllisen käsikirjoittamisen wiki-pohjainen työkalu ja menetelmä kehitetään yhdessä Helsingin Kaupunginteatterin ja Metropolian kanssa ja se pilotoidaan Kaupunginteatterin näyttämölle (Studio Pasila) syksyllä 2010.
  • Koulutus ja pilotointi. Hankkeen kehitystyö ja pilotointi tapahtuu monialaisen koulutuksen puitteissa. Koulutuksen kohderyhminä ovat media-, kulttuuri- ja sosiaalialan ammattilaiset sekä heidän asiakkaansa. Hankkeen tulokset ja arviointi tuodaan viestintä- kulttuuri- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen sekä opetusalan jatkokoulutuksen kehittämiseen.
  • Viestintä ja markkinointi. Hankkeen koulutusjaksoja markkinoidaan kumppanien sidosryhmille laajasti. Tuloksena tuotetut työkalut ja menetelmät, koulutuksesta saadut kokemukset ja arviointi kootaan internet-portaaliin.

Hanke kokoaa media-, kulttuuri-, kirjasto-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset monialaiseksi verkostoksi joka eri alojen osaamista hyödyntäen kehittää ja juurruttaa osallistuvan median toiminta- ja tuotantomalleja, ja näin edistää uusien viestintäteknologisten innovaatioiden sosiaalista hyödyntämistä. Hanke vastaa tarpeeseen kehittää osaamista uusille ja kasvaville osallistuvan tuotannon aloille, joita erityisesti edustavat yhteisöllisen, ns. sosiaalisen median tuotanto sekä kulttuurilaitosten yleisötyö.

Hankkeen toimiin osallistuu kehittämiskumppanien verkostojen kautta sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja sivistysalan julkisen sektorin toimijoita, pienyrityksiä ja järjestöjä sekä heidän asiakkaitaan. Yhteistyöverkostoon kuuluu myös erilaisia yhteisöllisen ja sosiaalisen median julkaisualustoja. Menetelmiä ja työkaluja kehitetään eri toimialojen lähtökohdista oppimisen (opetusala), voimaantumisen (sosiaali- ja terveysala), yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen (media- ja kulttuuriala) lähtökohdista. Kokoavilla toimenpiteillä kokemukset hyödyttävät koko monialaista verkostoa.

Hankkeen hallinnollinen vastuu on Metropolia Ammattikorkeakoululla. Hankkeen kehittämiskumppaneina ovat Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry ja Helsingin Kaupunginteatteri. Laurea ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmat, Helsingin kaupungin opetusvirasto ja kirjastotoimi osallistuvat hankkeeseen monikulttuurisuustyön ja sivistysalojen asiantuntijarooleissa sekä kohderyhmänä henkilöstön koulutuksen kautta.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Hankkeen kotisivut